Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Liesbeth Homans op 6 juni 2023

Op 6 juni 2023 ontving parlementsvoorzitter Liesbeth Homans samen met Cathy Coudyser, voorzitter van de commissie buitenlands beleid, een delegatie van de Vriendschapsgroep Armenië-België in het Vlaams Parlement. Aansluitend had de delegatie een onderhoud met de commissie buitenlands beleid …

Door Liesbeth Homans op 31 mei 2023

Het Vlaams Parlement organiseert al vele jaren parlementaire stages voor bedrijfsleiders. Met deze stages wil het parlement ondernemers meer inzicht geven in de besluitvorming van de Vlaamse overheid en de werking van het parlement meer kenbaar maken. Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans verwelkomde …

Door Liesbeth Homans op 30 mei 2023

Er was de voorbije weken heel wat commotie over de parlementaire pensioenen. Terecht want de cumulatie van het parlementair pensioen met andere pensioenen en andere beroepsinkomsten is begrensd tot de zogenaamde grens Wijninckx, het cumulatieplafond dat niet overschreden mag worden. Onder impuls van …

Door Liesbeth Homans op 16 mei 2023

Op 16 mei 2023 werd de heer Azzam Al-Ahmad, lid van het Uitvoerend Comité van de PLO en lid van het Centraal Comité van Fatah samen met de heer Abdelrahim Alfarra, ambassadeur van het Palestijns gebied, ontvangen in het Vlaams Parlement door parlementsvoorzitter Liesbeth Homans. Tijdens het …

Door Liesbeth Homans op 3 mei 2023

Het Vlaams Parlement ontvangt heel veel schoolgroepen en studenten die kennis willen maken met de werking van het parlement. Als de agenda het toelaat, maakt parlementsvoorzitter Liesbeth Homans graag tijd vrij om een babbeltje te slaan met de jongeren en te luisteren naar wat er bij hen leeft. Voor …

Door Liesbeth Homans op 27 maart 2023

Op 27 maart 2023 start de weKONEKT.week van de Vrije Universiteit Brussel. Hierdoor zetelen van 27 tot 31 maart niet enkel de 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers in de iconische Koepelzaal van het Vlaams Parlement, maar krijgen zij het gezelschap van zo’n 300 studenten van de VUB. Open huis  Voor …