Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Liesbeth Homans op 9 maart 2022

Op 9 maart 2022 ontving parlementsvoorzitter Liesbeth Homans samen met de tweede ondervoorzitter van de commissie Binnenland van het Vlaams Parlement de monitoringcommissie van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa. De monitoringcommissie bereidt de rapporten voor over …

Door Liesbeth Homans op 8 maart 2022

Op 8 maart 2022 werd het jaarverslag 2021 van de Vlaamse Ombudsdienst en van de Genderkamer voorgesteld in het Vlaams Parlement. Dit jaarverslag dat ook de afsluiter is van het laatste jaar van de 12 mandaatjaren van Vlaams Ombudsman Bart Weekers is anders opgebouwd dan de voorgaande. In dit …

Door Liesbeth Homans op 14 februari 2022

In december 2020 werd in het Vlaams Parlement de Werkgroep Institutionele Zaken opgestart. Het Vlaams Parlement startte hiermee als eerste parlement een dergelijke werkgroep op. De werkzaamheden van de werkgroep worden geleid door parlementsvoorzitter Liesbeth Homans. De voorbije periode werden al …

Door Liesbeth Homans op 8 februari 2022

Op 8 februari 2022 werd de heer Vaqif Sadiqov, ambassadeur van de Republiek Azerbeidzjan, ontvangen in het Vlaams Parlement. Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans had een boeiend gesprek met de ambassadeur over samenwerking, de aanpak van de coronapandemie, de energiecrisis en de situatie in Nagorno …

Door Liesbeth Homans op 2 februari 2022

Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans hecht veel belang aan het waarborgen van de democratische en politieke rechten van parlementsleden. Op 31 januari 2022 ontving zij een brief van mevrouw Laura Borràs i Castanyer, voorzitter van het parlement van Catalonië, over de mogelijke 'uitsluiting' van …

Door Liesbeth Homans op 22 december 2021

De lokale besturen hebben het niet onder de markt. Maar de moeilijke omstandigheden van de laatste jaren maakten ook duidelijk dat het lokaal DNA in Vlaanderen van uitstekende makelij is en de aanhoudende crisis mee helpt coördineren waar dat elders lang niet zo evident is gebleken. Net op dat …