Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Liesbeth Homans op 26 april 2021

Op maandag 26 april 2021 besliste het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement onder impuls van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans om het statuut van de volksvertegenwoordiger verder kritisch onder de loep te nemen. Aangezien er bij volksvertegenwoordigers geen werkgever-werknemersrelatie is, …

Door Liesbeth Homans op 16 maart 2021

Op 16 maart 1996, vandaag dag op dag 25 jaar geleden, werd het Vlaams Parlementsgebouw plechtig geopend. Een historische gebeurtenis want voor het eerst in de geschiedenis had de Vlaamse democratie haar eigen 'huis'. Voordien vergaderden de Vlaamse volksvertegenwoordigers als Vlaamse Raad namelijk …

Door Liesbeth Homans op 10 maart 2021

Op 9 maart 2021 werd het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst voorgesteld in het Vlaams Parlement in aanwezigheid van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans en minister-president Jan Jambon. Omwille van corona wijkte de voorstelling af van de klassieke evenementiële voorstelling waarbij ook het …

Door Liesbeth Homans op 22 februari 2021

Liesbeth Homans is naast voorzitter van het Vlaams Parlement ook voorzitter van de werkgroep Institutionele Zaken. Deze werkgroep werd eind 2020 opgericht en zal concrete voorstellen uitwerken voor een nieuwe staatshervorming.  De werkgroep zal 3 grote thema’s behandelen in de volgende volgorde: …

Door Liesbeth Homans op 9 februari 2021

Op 9 februari 2021 werd de heer Mohammed Ameur, ambassadeur van Marokko, ontvangen in het Vlaams Parlement. Hij werd er ontvangen door parlementsvoorzitter Liesbeth Homans. Vlaanderen onderhoudt al jaren een goede relatie met Marokko. Het werd een boeiend gesprek over de samenwerking tussen Marokko …

Door Liesbeth Homans op 9 februari 2021

Op dinsdag 9 februari 2021 kwam de Conferentie van de voorzitters van de Parlementaire Assemblees digitaal samen onder het voorzitterschap van het Vlaams Parlement. Die conferentie is een overlegorgaan dat bestaat uit de voorzitters van de federale parlementen en de parlementen van de deelstaten. Ze …