Liesbeth Homans

Laten we elkaar geen Liesbeth noemen 

Liesbeth Homans werd geboren op 17 februari 1973, is mama van 2 stoere jongens, Stef (15) en Thijs (12), en is N-VA politica van het eerste uur.

Na haar studies Geschiedenis aan de KUL en Internationale Politiek, ging ze aan de slag bij een sportfederatie maar al snel werd ze kabinetsmedewerker van Johan Sauwens en daarna als parlementair medewerker van Bart De Wever.

In 2006 werd ze verkozen in de Antwerpse provincieraad.

“Laten we elkaar geen Liesbeth noemen”. Met dat motto trok Liesbeth Homans in 2009 naar de verkiezingen en veroverde ze haar zitje in het Vlaams parlement. Daar werkte ze dagelijks aan betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, een goed en correct energiebeleid en krachtige Vlaamse steden.

Een jaar later werd Liesbeth aangeduid als gemeenschapssenator en leidde ze de 14-koppige N-VA-fractie. In de Senaat maakte ze ook deel uit van de Commissies Binnenlandse Zaken en Institutionele Aangelegenheden.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 verliet ze de Senaat en werd ze aangesteld tot Antwerps OCMW-voorzitter en schepen van Wonen, Sociale zaken, Samenlevingsopbouw, Diversiteit en Inburgering en Loketten.

Op 26 mei 2014 werd Liesbeth opnieuw verkozen tot Vlaams parlementslid met maar liefst 163.502 voorkeurstemmen.

Twee maanden later, op vrijdag 25 juli 2014, legde ze de eed af als Vlaams viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Wonen, Bestuurszaken, Inburgering, Sociale Economie, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 

Bij de lokale verkiezingen van 2018 haalde Liesbeth en sterk resultaat als lijstduwer en werd ze opnieuw verkozen in de gemeenteraad van Antwerpen. Voor de Vlaamse parlementsverkiezingen van 2019 was Liesbeth Homans running mate van Bart De Wever die de Antwerpse lijst trok en werd ze verkozen als Vlaams parlementslid.

Geert Bourgeois nam op de ministerraad van 28 juni 2019 afscheid van zijn ministerploeg en legde op 1 juli de eed af als Europees parlementslid. De N-VA duidde vice-ministerpresident Liesbeth Homans aan als opvolger. Op 2 juli 2019 legde Liesbeth de eed af als eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen.   

 

Medewerkers

Toon De Bock

Woordvoerder 0477/630.366

Ellen Van Orshaegen

Ellen Van Orshaegen
Adjunct-woordvoerder

Sinja Rollé

Persoonlijk medewerkster minister-president

Kris Snijkers

Kabinetschef

Veronique Everaert

Secretariaat kabinetschef

Marc Roppe

Kabinetssecretaris

Maarten Vanholle

Adjunct-kabinetschef cel Wonen

Jan De Craen

Raadgever Wonen

Goele Mondelaers

Raadgever Wonen

Wim Vandenhaute

Adjunct-kabinetschef cel Binnenlands Bestuur

Simon Gheysen

Raadgever Binnenlands Bestuur

Niels Van Eygen

Raadgever Binnenlands Bestuur

Tom Somers

Raadgever Bestuurszaken

Karolien Van Dorpe

Raadgever Bestuurszaken

Joke Vispoel

Adjunct-kabinetschef Armoedebestrijding,Sociale Economie, Inburgering & Integratie en Gelijke Kansen

Frederik Geudens

Raadgever Inburgering en Integratie

Ewout Dox

Raadgever Sociale Economie - Inburgering en Integratie

Koen Derkinderen

Kabinetschef cel Algemeen Beleid

Samir Louenchi

Adjunct-kabinetschef cel Algemeen Beleid

Maarten Hens

Raadgever Omgeving, Natuur & Landbouw

Victor Dries

Raadgever Omgeving

Steven Van Passel

Raadgever Landbouw, Klimaat & Energie

Gaëtane Maes

Raadgever Ruimtelijke Ordening

Peter Marquebreuck

Raadgever Welzijn, Volksgezondheid & Gezin

Simon Vander Elst

Raadgever ICT en E-government

Pieter De Cuyper

Raadgever Begroting

Martine Brugge

Onthaal

Kelly Walravens

Onthaal & logistiek

Soraya Vandenbussche

Post en dienstbetoon

Paul Nagels

Dienstbetoon

Thomas Van Dyck

Logistieke ondersteuning

Hakim Allami

Logistieke ondersteuning

Peter Spaenhoven

Logistieke ondersteuning

Aydin Hascelik

Logistieke ondersteuning

Walter Vandenhende

Logistieke ondersteuning

Anne-Marie Van Dyck

Privé-secretaris