Liesbeth Homans

Laten we elkaar geen Liesbeth noemen 

Liesbeth Homans werd geboren op 17 februari 1973, is mama van 2 stoere jongens, Stef (19) en Thijs (16), en is N-VA politica van het eerste uur.

Na haar studies Geschiedenis aan de KUL en Internationale Politiek, ging ze aan de slag bij een sportfederatie maar al snel werd ze kabinetsmedewerker van Johan Sauwens en daarna als parlementair medewerker van Bart De Wever.

In 2006 werd ze verkozen in de Antwerpse provincieraad.

“Laten we elkaar geen Liesbeth noemen”. Met dat motto trok Liesbeth Homans in 2009 naar de verkiezingen en veroverde ze haar zitje in het Vlaams parlement. Daar werkte ze dagelijks aan betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, een goed en correct energiebeleid en krachtige Vlaamse steden.

Een jaar later werd Liesbeth aangeduid als gemeenschapssenator en leidde ze de 14-koppige N-VA-fractie. In de Senaat maakte ze ook deel uit van de Commissies Binnenlandse Zaken en Institutionele Aangelegenheden.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 verliet ze de Senaat en werd ze aangesteld tot Antwerps OCMW-voorzitter en schepen van Wonen, Sociale zaken, Samenlevingsopbouw, Diversiteit en Inburgering en Loketten.

Op 26 mei 2014 werd Liesbeth opnieuw verkozen tot Vlaams parlementslid met maar liefst 163.502 voorkeurstemmen.

Twee maanden later, op vrijdag 25 juli 2014, legde ze de eed af als Vlaams viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Wonen, Bestuurszaken, Inburgering, Sociale Economie, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 

Bij de lokale verkiezingen van 2018 haalde Liesbeth en sterk resultaat als lijstduwer en werd ze opnieuw verkozen in de gemeenteraad van Antwerpen. Voor de Vlaamse parlementsverkiezingen van 2019 was Liesbeth Homans running mate van Bart De Wever die de Antwerpse lijst trok en werd ze verkozen als Vlaams parlementslid.

Geert Bourgeois nam op de ministerraad van 28 juni 2019 afscheid van zijn ministerploeg en legde op 1 juli de eed af als Europees parlementslid. Op 2 juli 2019 legde Liesbeth Homans de eed af als eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen.

Op 2 oktober 2019 legde de nieuwe Vlaamse regering onder leiding van Jan Jambon de eed af. Liesbeth Homans werd aangesteld als voorzitter van het Vlaams Parlement en mag zich sindsdien de eerste burger van Vlaanderen noemen. 

 

Medewerkers

Lieven De Rouck

Lieven De Rouck
Kabinetschef en woordvoerder

Steven Van de Perre

Communicatiemedewerker