Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Liesbeth Homans op 22 februari 2021

Liesbeth Homans is naast voorzitter van het Vlaams Parlement ook voorzitter van de werkgroep Institutionele Zaken. Deze werkgroep werd eind 2020 opgericht en zal concrete voorstellen uitwerken voor een nieuwe staatshervorming.  De werkgroep zal 3 grote thema’s behandelen in de volgende volgorde: …

Door Liesbeth Homans op 9 februari 2021

Op 9 februari 2021 werd de heer Mohammed Ameur, ambassadeur van Marokko, ontvangen in het Vlaams Parlement. Hij werd er ontvangen door parlementsvoorzitter Liesbeth Homans. Vlaanderen onderhoudt al jaren een goede relatie met Marokko. Het werd een boeiend gesprek over de samenwerking tussen Marokko …

Door Liesbeth Homans op 9 februari 2021

Op dinsdag 9 februari 2021 kwam de Conferentie van de voorzitters van de Parlementaire Assemblees digitaal samen onder het voorzitterschap van het Vlaams Parlement. Die conferentie is een overlegorgaan dat bestaat uit de voorzitters van de federale parlementen en de parlementen van de deelstaten. Ze …

Door Liesbeth Homans op 26 januari 2021

Op 26 januari 2021 werd mevrouw Anna Aghadjanian, ambassadeur van Armenië, ontvangen in het Vlaams Parlement. Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans ontving de ambassadeur samen met Cathy Coudyser, voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid. De ambassadeur werd aansluitend verwacht in de commissie …

Door Liesbeth Homans op 12 januari 2021

Op 12 januari 2021 bracht Nabil Ammar, ambassadeur van Tunesië, een bezoek aan het Vlaams Parlement. Hij werd er ontvangen door parlementsvoorzitter Liesbeth Homans. Vlaanderen onderhoudt al jaren een goede relatie met Tunesië. Het werd een boeiend gesprek over de samenwerking tussen Tunesië en …

Door Liesbeth Homans op 6 januari 2021

Het Vlaams Parlement gedenkt in 2021 een gouden jubileum. Het Vlaams Parlement bestaat immers 50 jaar. Een halve eeuw geleden werd de Cultuurraad voor de Nederlandstalige Taalgemeenschap, als voorloper van het Vlaams Parlement, boven de doopvont gehouden. Een aanleiding voor het magazine Newsweek om …