Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Liesbeth Homans op 27 september 2023

In de aanloop naar het parlementaire jaar werd parlementsvoorzitter Liesbeth Homans geïnterviewd door Gazet van Antwerpen. Het interview verscheen op zaterdag 23 september en kan u hieronder lezen of hier.     Liesbeth Homans (50) sluit een moeilijke periode af. De politiek wordt giftiger, corona …

Door Liesbeth Homans op 11 juli 2023

Op 11 juli 2023 organiseerde het Vlaams Parlement naar goede gewoonte een viering op het stadhuis van Brussel. De genodigden volgden er toespraken van de burgemeester van Brussel en parlementsvoorzitter Liesbeth Homans. In haar toespraak pleitte Liesbeth Homans o.a. voor een modernisering van het …

Door Liesbeth Homans op 12 juni 2023

Op 12 juni 2023 kreeg Liesbeth Homans als voorzitter van het Vlaams Parlement het allereerste exemplaar van het jaarverslag 2022 van het Rekenhof overhandigd uit handen van mevrouw Hilde François, eerste voorzitter van het Rekenhof.   Uit het jaarverslag blijkt dat het Rekenhof er ook in 2002 in …

Door Liesbeth Homans op 6 juni 2023

Op 6 juni 2023 ontving parlementsvoorzitter Liesbeth Homans samen met Cathy Coudyser, voorzitter van de commissie buitenlands beleid, een delegatie van de Vriendschapsgroep Armenië-België in het Vlaams Parlement. Aansluitend had de delegatie een onderhoud met de commissie buitenlands beleid …

Door Liesbeth Homans op 31 mei 2023

Het Vlaams Parlement organiseert al vele jaren parlementaire stages voor bedrijfsleiders. Met deze stages wil het parlement ondernemers meer inzicht geven in de besluitvorming van de Vlaamse overheid en de werking van het parlement meer kenbaar maken. Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans verwelkomde …

Door Liesbeth Homans op 30 mei 2023

Er was de voorbije weken heel wat commotie over de parlementaire pensioenen. Terecht want de cumulatie van het parlementair pensioen met andere pensioenen en andere beroepsinkomsten is begrensd tot de zogenaamde grens Wijninckx, het cumulatieplafond dat niet overschreden mag worden. Onder impuls van …