De N-VA houdt stand als grootste partij. 

Ik wil de Vlamingen graag bedanken voor hun blijk van vertrouwen. 

De Vlaming mogen vertegenwoordigen in het parlement is het mooiste voorrecht dat je als politicus te beurt kan vallen.

Ik ga er de volgende vijf jaar met volle inzet terug tegenaan om mijn democratische belofte aan de Vlaming voor meer welvaart, besluitvaardigheid en een sociaal Vlaanderen waar te maken.

U mag op mij rekenen.