De Deontologische Commissie heeft vandaag de klacht van Vlaams volksvertegenwoordiger Mieke Schauvliege (Groen) tegen Vlaams volksvertegenwoordiger Filip Dewinter (Vlaams Belang) behandeld. Mevrouw Schauvliege verwijst naar krantenberichtgeving die melding maakt van een rapport van de Staatsveiligheid over een levering van mondmaskers aan de heer Dewinter via Chinese tussenpersonen. Daardoor zouden mogelijk de artikelen 3 en 5 van de Deontologische Code zijn overtreden.

De Commissie besliste, na mevrouw Schauvliege, de heer Dewinter en zijn raadsman te hebben gehoord, eenparig dat de ingediende klacht niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van concrete feiten en een dossier, en deze dus niet ten gronde te behandelen.

Sinds 1 januari 1998 heeft het Vlaams Parlement een Deontologische Code inzake dienstverlening aan de bevolking. De code bepaalt welke vormen van dienstverlening aan de bevolking kunnen en welke niet. Indien iemand van oordeel is dat deze code overtreden wordt, kan deze persoon klacht indienen bij de Deontologische Commissie van het Vlaams Parlement, die de klacht behandelt.

Liesbeth Homans

Voorzitter Deontologische Commissie