Ambassadeur Armenië

Net als Vlaanderen vindt Armenië aandacht voor de eigen taal, cultuur en identiteit belangrijk.

Ambassadeur Armenië

Omdat het positief is dat zoveel mogelijk instellingen Vlaanderen internationaal op de kaart zetten, hecht ik als parlementsvoorzitter veel belang aan relaties van het Vlaams Parlement met andere landen en belangrijke handelspartners.

Ambassadeur Armenië