CVTJ

Het jaarverslag geeft een waardevolle inkijk in het leven van jongeren die opgroeien in een voorziening. Ik drukte er mijn respect en waardering uit voor het werk van de zogenaamde maandcommissarissen van de commissie. Dat zijn allemaal vrijwilligers, burgers met een groot hart voor kinderen en jongeren die in een gesloten jeugdhulpvoorziening leven. Zij bezoeken de voorzieningen, praten met de jongeren en hun begeleiders en doen suggesties om de leefomstandigheden te verbeteren. Hun input vormt de basis van het jaarverslag.

Download hier het volledige jaarverslag.

cvtj_jaarverslag_2023.pdf

CVTJ

Uitgerekend op de dag van de voorstelling werd het nieuwe decreet dat de rechtspositie verbetert van deze kinderen en jongeren, hun rechten dus, besproken en aangenomen door de plenaire vergadering.

Ik ben ervan overtuigd dat het decreet zaken in beweging zal zetten en dat niet alleen voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp, maar ook voor de hulpvoorzieningen zelf.

Een positieve stap voorwaarts!