Voortaan alleen nog e-facturen naar Vlaamse overheid

Door Liesbeth Homans op 16 december 2016, over deze onderwerpen: Lokale overheid
Liesbeth Homans: "Fraude bij sociale huurders harder aanpakken"

Vanaf januari aanvaardt de Vlaamse overheid enkel nog elektronische facturen voor nieuwe overheidsopdrachten. “Zo zetten we de digitalisering voort en zorgen we opnieuw voor een belangrijke efficiëntiewinst, zowel voor het bedrijfsleven als voor de overheid”, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. Samen met haar collega-minister Bart Tommelein (Open Vld) zette zij haar schouders onder deze belangrijke hervorming. Door middel van e-facturatie streeft de Vlaamse overheid ook naar efficiëntere betalingsmogelijkheden en stimuleert ze kmo’s om verregaand te digitaliseren.

Het aankondigen van overheidsopdrachten en het ontvangen van offertes verloopt vandaag al volledig digitaal. E-facturatie betekent dat de Vlaamse overheid enkel nog digitale facturen wenst te ontvangen, die zowel door de verzender als door de ontvanger automatisch kunnen worden verwerkt. “Daarmee zetten we een belangrijke verdere stap in de volledige digitale afhandeling van overheidsopdrachten”, aldus minister Homans.

Minder administratieve rompslomp

Uit onderzoek blijkt dat ook de bedrijven die gebruikmaken van e-facturatie besparen. Zelfs voor kleine ondernemingen zorgt digitale facturatie al snel voor enkele duizenden euro’s aan besparingen per jaar. Tegelijk kan de Vlaamse overheid haar leveranciers zo sneller betalen. De doorlooptijd voor de verwerking van een elektronische factuur is immers aanzienlijk korter. De omschakeling naar e-facturatie moet ook onze kmo’s stimuleren om te digitaliseren. “De praktijk leert ons dat elektronische facturatie voor hen vaak een opstap is naar een bredere digitalisering. Het resulteert in sterkere kmo’s  die hun administratieve rompslomp zien verminderen”, aldus Homans. Kleine ondernemingen kunnen daarbij rekenen op een overgangsperiode: “Micro-ondernemingen die facturen sturen voor opdrachten onder de 8.500 euro kunnen een jaar uitstel krijgen.”

Samenwerking met andere bestuursniveaus

“Leveranciers die door deze beslissing voor het eerst met e-facturatie worden geconfronteerd, kunnen rekenen op begeleiding vanuit de Vlaamse overheid”, garandeert minister Homans. Ook lokale besturen kunnen op ondersteuning rekenen. Zij moeten overigens zelf weinig tot geen investeringen doen om e-facturatie mogelijk te maken, aangezien de boekhoudpakketten de wijzigingen doorvoeren. Bovendien biedt de Vlaamse overheid een gratis portaal aan waarop je e-facturen kan indienen. Ten slotte loopt het beleid van de Vlaamse Regering samen met het federale beleid rond e-facturatie: “Bedrijven die vandaag e-facturen naar de Vlaamse overheid sturen, zullen dat in de toekomst ook moeiteloos kunnen doen naar het federale niveau.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is