Deze Commissie is sinds 2017 actief onder de vleugels van het Vlaams Kinderrechtencommissariaat en houdt via een team van maandcommissarissen toezicht op de gemeenschapsinstellingen, de voorzieningen voor veilig verblijf en het Vlaams Detentiecentrum.

Dit jaarverslag focust op het thema van afzondering. Jongeren in jeugdinstellingen worden immers vaak nog in afzondering geplaatst. Aangezien er momenteel gesleuteld wordt aan het Decreet Rechtspositie Minderjarigen doet de commissie in haar jaarverslag een heel aantal concrete suggesties.

Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans opende de voorstelling samen met Caroline Vrijens, de Kinderrechtencommissaris.

Het jaarverslag van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen kan je hier nalezen.