Voorstelling jaarverslag Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen

Door Liesbeth Homans op 22 maart 2023
Jaarverslag 2022 CVTJ

Op 22 maart 2023 werd het jaarverslag van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen voorgesteld in het Vlaams Parlement. Deze Commissie is sinds 2017 actief onder de vleugels van het Vlaams Kinderrechtencommissariaat en houdt via een team van maandcommissarissen toezicht op de gemeenschapsinstellingen, de voorzieningen voor veilig verblijf en het Vlaams Detentiecentrum. Dit jaarverslag focust op het thema van afzondering. Jongeren in jeugdinstellingen worden immers vaak nog in afzondering geplaatst. Aangezien er momenteel gesleuteld wordt aan het Decreet Rechtspositie Minderjarigen doet de commissie in haar jaarverslag een heel aantal concrete suggesties.

Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans opende de voorstelling samen met Caroline Vrijens, de Kinderrechtencommissaris.

Het jaarverslag van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen kan je hier nalezen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is