Vlaams Parlement maakt werk van controlearts

Door Liesbeth Homans op 26 april 2021
Voorzitter Vlaams Parlement

Op maandag 26 april 2021 besliste het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement onder impuls van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans om het statuut van de volksvertegenwoordiger verder kritisch onder de loep te nemen. Aangezien er bij volksvertegenwoordigers geen werkgever-werknemersrelatie is, besliste het Uitgebreid Bureau om extern juridisch advies in te winnen zodat er op een juridisch sluitende manier een controlearts gestuurd kan worden bij langdurige ziekte. Het Bureau wil ook dat er sancties opgelegd kunnen worden bij misbruik en laat dit mee juridisch onderzoeken.

Daarnaast besliste de Conferentie van de Voorzitters van de 9 parlementaire assemblées op 9 februari 2021 al om een interparlementaire werkgroep sociaal statuut van de volksvertegenwoordiger op te richten. Deze komt in de loop van mei 2021 voor de eerste keer samen. Ook daar zal het Vlaams Parlement pleiten voor een modernisering van het statuut en een vermindering van het parlementair loon in geval van langdurige afwezigheid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is