Onder impuls van Liesbeth Homans werd het pensioenreglement geanalyseerd en maakte het Vlaams Parlement als eerste parlement in dit land werk van een nieuw pensioenreglement waarbij de grens Wijninckx strikt wordt toegepast.

Ook in de Conferentie van de voorzitters van parlementaire assemblees maakte Liesbeth Homans aan haar collega-voorzitters duidelijk dat het Vlaams Parlement deze aanpassing onmiddellijk invoert en niet wacht op de andere parlementen. Op de Conferentie kwamen de parlementsvoorzitters alvast wel overeen dat er ook krijtlijnen uitgezet moeten worden voor een samenwerking met de Federale Pensioendienst met het oog op de uitwisseling en controle van gegevens voor de berekening van de pensioenen bij meerdere beroepsactiviteiten.