In haar brief geeft mevrouw Borràs toelichting bij de situatie van Pau Juvillà, volksvertegenwoordiger voor CUP (Candidatura d’Unitat Popular). Tijdens de verkiezingscampagne voor het Spaanse Congreso de Diputados in april 2019 heeft Pau Juvillà, op dat ogenblik ‘concejal’ voor CUP in de stad Lleida, een ‘geel strikje’ uitgehangen aan zijn kantoor in het stadhuis van Lleida. Na een klacht van een andere partij werd aan Pau Juvillà door de Provinciale Verkiezingsraad van Lleida opdracht gegeven om het strikje te verwijderen. Pau Juvillà weigerde het gele strikje te verwijderen, zich onder meer beroepend op de vrije meningsuiting. De openbare aanklager diende klacht in bij rechtbank nr. 3 van Lleida, die op 13 april 2019 de politie de opdracht gaf om het gele strikje te verwijderen. Er werd ook een klacht bij de gerechtelijke instanties ingediend omwille van de weigering van Pau Juvillà om de instructies van de Provinciale Verkiezingsraad van Lleida op te volgen.

Op 14 februari 2021 werd Pau Juvillà verkozen tot lid van het Catalaanse parlement. Op 14 december 2021 veroordeelde het Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Pau Juvillà tot 6 maanden ‘inhabilitación por desobediencia’ − ontzetting van zes maanden uit het recht om een verkiesbaar openbaar ambt of een overheids- of bestuursfunctie te bekleden, op zowel plaatselijk, provinciaal, regionaal, autonoom, staats- als supranationaal niveau − en een boete van 1080 euro voor de feiten van april 2019.

Pau Juvillà heeft een beroep ingeleid bij het Tribunal Supremo (het hoogste bevoegde hof in Spanje) tegen zijn veroordeling. De Junta Electoral Central (Centrale Verkiezingsraad), een administratief orgaan, vraagt ondertussen om het vonnis tegen Pau Juvillà (6 maanden ‘inhabilitación por desobediencia’) onmiddellijk uit te voeren. In een brief van 28 januari 2022 vraagt de Junta Electoral Central aan de voorzitter van het Catalaanse parlement om binnen de 5 dagen te laten weten welke maatregelen zij heeft genomen om volksvertegenwoordiger Pau Juvillà uit het parlement “te verwijderen”.

Het parlement van Catalonië heeft op 28 januari 2022 aan het Tribunal Supremo gevraagd om de beslissing (vraag) van de Junta Electoral Central om het arrest van het Tribunal Superior de Justicia de Cataluña onmiddellijk uit te voeren voordat er in beroep door het Tribunal Supremo definitief uitspraak is gedaan, op te schorten.

Voorzitter Catalaans Parlement

De voorzitster van het parlement van Catalonië roept in haar brief dan ook terecht op om acties te ondernemen om de rechten van Europese burgers te waarborgen.

Als reactie liet Liesbeth Homans een resolutie stemmen waarin het Vlaams Parlement vraagt dat de heer Pau Juvillà zijn functie als volksvertegenwoordiger in het Catalaanse parlement kan blijven uitoefenen zolang er geen definitief vonnis is geveld. Daarnaast vraagt het Vlaams Parlement ook aan de Europese Commissie om deze zaak verder te onderzoeken. 

De integrale tekst van de resolutie kan je hier nalezen.