Sociale huisvesting: minister Homans zet volop in op energierenovaties

Door Liesbeth Homans op 25 september 2015, over deze onderwerpen: Sociale woningen, Energiebeleid

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans versoepelt de voorwaarden voor het aanvragen van een energiepremie bij woningrenovaties door sociale huisvestingsmaatschappijen. “Tijdens de vorige regeerperiode maakten te weinig maatschappijen gebruik van die subsidies uit het Vlaams Klimaatfonds”, stelt de minister vast. “‘Te complex’, luidde het. Door de versoepelingen zijn we alweer een stap dichter bij de Vlaamse ambitie om alle sociale woningen tegen 2020 energiezuinig te maken.”

In het verleden kon de aanvraag voor zo’n energiepremie pas ingediend worden na de volledige voltooiing van de werken, nu kan dat al bij de bestelling of de start ervan. Tachtig procent van de subsidie wordt dan ook al uitbetaald. “Daarmee komen we tegemoet aan een van de grootste knelpunten”, aldus Homans.

Zuinigheid belonen

Vroeger kon je enkel voor collectieve verwarmingssystemen een energiepremie aanvragen, waardoor heel wat gebouwen uit de boot vielen. Dat die vereiste nu vervalt, zal ook de sensibilisering van de sociale huurders ten goede komen. Immers: hoe individueler een energieafrekening kan gebeuren, des te beter. “Op die manier wordt zuinig energiegebruik ook beloond”, merkt de minister op.

Als vijftien of meer wooneenheden in een aaneengesloten gebouw betrokken zijn bij de grondige renovatie, moet je ten slotte ook geen installatiestudie meer laten opmaken.

“Omdat veel huurders meer betalen aan energie dan aan de eigenlijke huur, is het van het grootste belang dat het sociale huurpatrimonium energetisch gerenoveerd wordt. Met deze aanpassing aan het Vlaams Klimaatfonds zorgen we ervoor dat de voorziene versnelling ook effectief mogelijk wordt”, besluit minister Homans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is