Raad van State geeft groen licht voor historische gemeentehervorming

Door Liesbeth Homans op 12 oktober 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Verandering
Liesbeth Homans

De Raad van State levert een positief advies af over het Decreet Lokaal Bestuur. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans wil nu eerst enkele kwalitatieve aanbevelingen in het decreet verwerken. Daarna hoopt ze op een snelle goedkeuring door het Vlaams Parlement. “Dit is immers de belangrijkste hervorming van de lokale besturen in veertig jaar”, zegt minister Homans.

Meer sociale accenten in één lokaal bestuur

Een verregaande samenwerking en samensmelting van gemeente en OCMW is het opvallendste element van het nieuwe decreet. De verkozenen in de gemeenteraad zullen voortaan ineens OCMW-raadslid zijn. Het schepencollege en het vast bureau van het OCMW worden één bestuurlijke eenheid. De aparte gemeente- en OCMW-secretaris worden vervangen door één algemeen directeur, die de leiding heeft over al het personeel.

“Dankzij deze aanpak kunnen steden en gemeenten makkelijker sociale accenten leggen in alle lokale beleidsvelden. Bovendien vermijden we met één lokaal bestuur het soms stigmatiserende karakter van de diensten van het OCMW. Voor de burger zal deze integratie dus enkel maar voordelen opleveren”, vindt minister Homans

Strengere regels voor intergemeentelijke samenwerking

Het decreet bevat ook strengere regels voor de samenwerking tussen gemeenten. Raden van bestuur mogen maximum 15 leden tellen en de zitpenningen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden beperkt tot 205 euro per vergadering. In adviesraden en comités van intercommunales wordt zelfs geen enkele vergoeding meer uitbetaald. Ook voor de aanstelling van onafhankelijke bestuurders en een betere man-vrouwverhouding in raden van bestuur heeft het decreet aandacht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is