Ook uitzendkrachten bij Vlaamse overheid en lokale besturen

Door Liesbeth Homans op 2 december 2016, over deze onderwerpen: Werken, Activering, Lokale overheid
Ook uitzendkrachten bij Vlaamse overheid en lokale besturen

De Vlaamse Regering heeft haar principiële goedkeuring gegeven om in de loop van volgend jaar uitzendarbeid in te voeren bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen. “Daarmee zetten we opnieuw een stap in de richting van een moderne bedrijfsvoering bij onze overheid”, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. Ze benadrukt wel dat de inzet van uitzendkrachten een uitzondering zal blijven: "Uitzendarbeid dient enkel ter vervanging van een tijdelijke afwezige of bij een acute nood aan extra werkkrachten.” Daarnaast blijft er één groot verschil met de private sector: in de publieke sector zal je voor een vaste job nog steeds moeten deelnemen aan examens.

In 2009 stelde ook Frankrijk zijn openbare sector open voor uitzendarbeid. Sindsdien waren er nog maar twee landen in Europa die dat niet toelieten: Griekenland en … België! “Uitzendarbeid biedt nochtans tal van voordelen”, aldus Homans. Zo laat het de overheid als werkgever toe een snelle oplossing te bieden voor de vervanging van een tijdelijk afwezig personeelslid. Daarbij zal er voor alle functieniveaus aangeworven kunnen worden: van A tot D. Ook voor de huidige werknemers is de uitzendarbeid een goede zaak, want zo stijgt de werkdruk bij het (tijdelijk) wegvallen van een collega niet.

Diversiteit

Uitzendarbeid is ook een goed kanaal om diversiteit binnen het personeelsbestand te brengen en biedt mensen uit kansengroepen en laaggeschoolden de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Van de uitzendkrachten heeft bijna de helft (43,5 procent) een migratieachtergrond, ongeveer één op de zes (15,6  procent) is ouder dan 45 en één op de tien (9,8 procent) is ouder dan 50. “Door als eerste overheid uitzendarbeid toe te laten, maken we onze voorbeeldrol waar”, besluit de minister. “Bovendien geven we ervaringskansen aan wie soms moeilijker aan een job geraakt.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is