Minister Homans ondersteunt 15 projecten voor kwetsbare gezinnen

Door Liesbeth Homans op 18 december 2017, over deze onderwerpen: Armoede
gezin

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans geeft in totaal 900.000 euro subsidie aan 15 projecten die zich specifiek richten naar gezinnen waarvan de ouders weinig of niet werken. De projecten trachten deze ouders op een haalbare en duurzame manier aan werk te helpen. “Als we vermijden dat dat zij langdurig werkloos worden, doorbreken we de cyclus van generatiearmoede”, zegt de minister. “We stimuleren hen ook om meer zelfredzaam te worden.”

De 15 projecten ontvangen elk 60.000 euro. In West-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant werden er telkens drie projecten geselecteerd, in Oost-Vlaanderen twee en in Brussel één. Bij de toewijzing werd er vooral gekeken naar de mate waarin deze kwetsbare doelgroep actief wordt opgezocht en hoe men deze gezinnen ondersteunt om hen meer aan het werk te krijgen. Maar ook aandacht voor onder meer kinderopvang, onderwijs en gezondheid was een criterium. Om bredere ondersteuning te kunnen bieden, wordt er binnen de verschillende projecten samengewerkt met onder meer armoedeverenigingen, scholen en OCMW’s.

Werk is beste hefboom tegen armoede

Aandacht voor de meest kwetsbare doelgroep in Vlaanderen op het gebied van armoede is een speerpunt voor minister Homans. Het risico op armoede ligt immers het hoogst bij gezinnen waar niet of slechts zeer beperkt wordt gewerkt.  “Als we personen activeren,  verwerven zij niet alleen een eigen inkomen. Het geeft mensen een zinvolle bezigheid, meer zelfvertrouwen en eigenwaarde en het verhoogt de zelfredzaamheid van deze gezinnen”, besluit Liesbeth Homans. “Daarom is en blijft het hebben van een job nog steeds de beste hefboom tegen armoede.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is