Minister Homans: “Collectief ontslag Franstalige meerderheid Linkebeek is onbegrijpelijk”

Door Liesbeth Homans op 27 oktober 2015, over deze onderwerpen: Lokale overheid
Minister Homans: “Collectief ontslag Franstalige meerderheid Linkebeek is onbegrijpelijk”

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans betreurt het zoveelste schouwspel dat gisteren in Linkebeek plaatsvond. “Door het collectieve ontslag van de Franstalige meerderheid in de gemeenteraad wordt duidelijk dat Damien Thiéry en zijn collega’s op geen enkele manier met de nieuwe burgemeester willen samenwerken, noch respect hebben voor de wetten in onze rechtsstaat. Bijzonder treurig,” vindt zij, “temeer omdat Thiéry deze legislatuur niet meer tot burgemeester kan benoemd worden, wat volledig zijn eigen verantwoordelijkheid is. Wat gisteren gebeurde is dan ook onbegrijpelijk. Enkel de Linkebekenaar is hiervan de dupe.”

Met hun collectief ontslag wensen de leden van de Franstalige meerderheid buitengewone verkiezingen uit te lokken. Minister Homans begrijpt niet wat zij daarmee denken te bereiken. “De burgemeester wordt in Vlaanderen immers niet rechtstreeks verkozen maar benoemd door de Vlaamse Regering”, verduidelijkt zij. “Daardoor is het burgemeestersambt op geen enkele manier de inzet van deze verkiezingen. En de organisatie van eventuele buitengewone verkiezingen heeft ook geen enkele impact op de zittende burgemeester. Die is daardoor niet ontslagnemend. Wat zich gisteren in Linkebeek heeft afgespeeld, leidt dus enkel tot slecht bestuur, ten koste van de Linkebekenaar. En dat in schril contrast met de andere faciliteitengemeenten, waar er wel op een behoorlijke manier bestuurd wordt. Ik hoop dat de verantwoordelijken dit goed beseffen”, besluit minister Homans.

Wat voorafging

Eric De Bruycker (ProLink) werd begin oktober door minister Homans benoemd tot burgemeester van Linkebeek, nadat de Franstalige meerderheid meermaals weigerde een nieuwe kandidaat-burgemeester voor te dragen. Zij bleven Damien Thiéry voordragen, die sinds 2007 door de Vlaamse Regering, daarin gesteund door uitspraken van de Raad van State, niet benoemd werd wegens overtredingen van de taalwetgeving. Ook de eerdere benoeming van Yves Ghequière, nochtans lid van de Franstalige meerderheid, werd door diezelfde meerderheid geweigerd. Gisteren namen dan alle Franstalige gemeenteraadsleden ontslag. De twee Nederlandstalige, waaronder huidig burgemeester Eric De Bruyker, deden dit niet.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is