Jaarverslag 2020-2021 Vlaams Parlement online

Door Liesbeth Homans op 16 december 2021
Jaarverslag Vlaams Parlement 2020-21

Het werk van het Vlaams Parlement hangt nauw samen met de maatschappelijke uitdagingen en crisissen. En net zoals vorig jaar bleef de coronacrisis ons leven beheersen. Dat blijkt ook uit het jaarverslag van de zittingsperiode 2020-2021. Het Vlaams Parlement hield over de coronacrisis 5 actualiteitsdebatten, keurde 19 voorstellen en ontwerpen van decreet en 4 resoluties over dit thema goed. Daarnaast stelden de volksvertegenwoordigers 126 vragen aan de Vlaamse ministers over de impact van het coronavirus op de samenleving.

Ook tijdens het tweede coronajaar bleef het parlement op volle toeren draaien. Het aantal vergaderuren van de plenaire vergadering steeg van 195 in 2019-2020 tot 243 in 2020-2021. Het aantal uren dat commissies vergaderden steeg van 1482 tot 2093. Tijdens het zittingsjaar 2020-2021 behandelde het parlement ook nog 28 interpellaties, 494 actuele vragen, 7.849 schriftelijke vragen en 3.226 vragen om uitleg in de commissies. 

Het afgelopen jaar kreeg het Vlaams Parlement ook te maken met het 3M-milieudossier. Het parlement besliste net voor de zomer een onderzoekscommissie op te richten om de omvang van het PFOS-probleem in kaart te brengen, de precieze gevolgen te onderzoeken en voorstellen te doen om zulke situaties in de toekomst te vermijden. Het is pas de vijfde onderzoekscommissie in de geschiedenis van het Vlaams Parlement. Ze zal haar bevindingen in 2022 aan de plenaire vergadering voorleggen.

Parallel met de klassieke parlementaire werkzaamheden werd in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken opgericht die wordt voorgezeten door parlementsvoorzitter Liesbeth Homans. Bedoeling is met een open blik te kijken hoe we ons staatsmodel in de toekomst en in het belang van de burger kunnen verbeteren. Met deze werkgroep neemt Vlaanderen het voortouw in dat noodzakelijk hervormingsproces.

De coronacrisis heeft ons ook gedwongen een aantal geplande activiteiten af te blazen. Het Vlaams Parlement bestaat dit jaar vijftig jaar, maar die verjaardag hebben we niet de gepaste aandacht kunnen geven. Gelukkig was er wel de mooie 11 juliviering in de Plantentuin te Meise.

Het Vlaams Parlement is een modern en vooruitstrevend parlement. Wij willen een glazen huis zijn en blijven. Om de burgers nog beter te informeren werd dit najaar een nieuwe website gelanceerd. Er werd ook beslist om de werking van de parlementaire televisieomroep verder te zetten. Begin december werd alvast de nieuwe tv-studio in het Bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement in gebruik genomen.

De gezondheidssituatie blijft voorlopig onzeker. Het is momenteel onduidelijk wanneer we opnieuw fysiek met alle parlementsleden zullen kunnen vergaderen. Maar als voorzitter van het Vlaams Parlement engageert Liesbeth Homans zich ertoe dat de volksvertegenwoordigers hun parlementaire taken steeds maximaal zullen kunnen blijven uitoefenen. Een goed functionerend parlement is immers de essentie van onze democratie en daar heeft de burger recht op.

Het jaarverslag 2020-2021 van het Vlaams Parlement kan u hier nalezen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is