Mevrouw Brisson is sinds een jaar de nieuwe Algemeen Afgevaardigde van Québec. Ook met haar voorganger, de heer Pierre-Luc Desgagné, had Liesbeth Homans goede contacten.

Vlaanderen heeft al lang een zeer goede samenwerking met Québec. Er is een innige vriendschap tussen de havens van Montréal en Antwerpen. Deze vriendschap wordt ondersteund door een Memorandum of Understanding dat werd ondertekend in mei 2019. Ook voor de Antwerpse diamantsector is Québec een zeer belangrijke partner. Daarnaast heeft Vlaanderen ook een cultureel samenwerkingsakkoord met Québec.