Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Liesbeth Homans op 26 februari 2018, over deze onderwerpen: Bestuurszaken

Het ontwerpdecreet dat uitzendarbeid in de openbare sector regelt, werd op voorstel van Vlaams minister voor Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Na goedkeuring door het parlement betekent dit dat uitzendarbeid ook mogelijk wordt bij de Vlaamse …

Door Liesbeth Homans op 8 juni 2017, over deze onderwerpen: Bestuurszaken

Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) geeft de opdracht aan het Facilitair Bedrijf om in het kader van de nakende verhuisbewegingen van de Vlaamse ambtenaren binnen de Brusselse Noordwijk een overeenkomst af te sluiten voor het leveren en plaatsen van duurzaam gerenoveerd …

Door Liesbeth Homans op 5 mei 2017, over deze onderwerpen: Bestuurszaken

Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) maakt uitzendarbeid vanaf nu ook mogelijk bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Het decreet dat uitzendarbeid in de openbare sector regelt, werd vandaag door de Vlaamse regering goedgekeurd. “Hiermee zetten we opnieuw een …

Door Liesbeth Homans op 2 december 2016, over deze onderwerpen: Bestuurszaken

Vandaag gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet die de uitzendarbeid regelt bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen. “We zetten op deze manier opnieuw een stap in de richting van een moderne bedrijfsvoering bij onze overheid”, aldus Vlaams minister …

Door Liesbeth Homans op 13 mei 2016, over deze onderwerpen: Bestuurszaken

De Vlaamse Regering heeft het strategisch gelijke kansen- en diversiteitsplan 2016-2020 goedgekeurd. In dat plan staan tal van acties die de Vlaamse overheid zal voeren om een divers personeelsbestand te realiseren. “Als Vlaamse overheid hebben wij een voorbeeldfunctie op het vlak van gelijke …

Door Liesbeth Homans op 29 juli 2015, over deze onderwerpen: Bestuurszaken

Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) trekt 10 miljoen euro uit voor projecten die de digitalisering van de Vlaamse overheid een extra duw in de rug moeten geven. Een van die projecten is VIASAT dat een automatische toekenning van studietoelagen mogelijk moet maken. Ook het …