Nieuws

Door Liesbeth Homans op 4 oktober 2015, over deze onderwerpen: Lokale overheid
Minister Homans benoemt gemeenteraadslid Eric De Bruycker tot burgemeester van Linkebeek

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans heeft gemeenteraadslid Eric De Bruycker van de Vlaamse oppositiepartij ProLink tot burgemeester van Linkebeek benoemd. Die heeft het ambt aanvaard en legde alvast de officiële eed af bij de gouverneur van Vlaams-Brabant. "Zo komt er hopelijk …

Door Peter Wouters op 30 september 2015, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Inburgering
Inburgering vraagt maatwerk: Vlaamse pilootprojecten in oktober van start

Tussen 2014 en 2020 investeert het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie liefst 12 miljoen euro in Vlaamse integratieprojecten. Dat vernam Vlaams Parlementslid Peter Wouters van de bevoegde minister Liesbeth Homans. Vlaanderen cofinanciert die projecten, die vooral gericht zijn op …

Door Liesbeth Homans op 25 september 2015, over deze onderwerpen: Sociale woningen, Energiebeleid
Sociale huisvesting: minister Homans zet volop in op energierenovaties

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) versoepelt de voorwaarden voor het aanvragen van een energiepremie bij woningrenovaties door sociale huisvestingsmaatschappijen. “Tijdens de vorige regeerperiode maakten te weinig maatschappijen gebruik van die subsidies uit het Vlaams Klimaatfonds”, …