Nieuws

Door Piet De Bruyn, Liesbeth Homans, Elke Sleurs op 25 november 2014, over deze onderwerpen: Gelijke Kansen
Anders durven denken en doen: wereldaidsdag
Op 1 december, wereldaidsdag, klinkt over heel de wereld een oproep tot solidariteit. Die dag staan we immers stil bij de gevolgen van hiv en aids. Ook de N-VA wil op wereldaidsdag een boodschap van solidariteit laten horen, aldus Vlaams Parlementslid Piet De Bruyn.Op initiatief van het N-VA Holebinetwerk stuurt de N-VA op wereldaidsdag ruim 1.500 solidariteitsboodschappen de wereld in. Elke afdeling ontvangt een vijftal rode solidariteitslintjes. Het rode lintje is...
Door Liesbeth Homans op 24 september 2014
Homans versus Tobback: sociaal versus socialistisch
Tijdens het debat over de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement ging het er bij momenten heftig aan toe. Toen sp.a-voorzitter Bruno Tobback het sociaal woonbeleid van minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) onder vuur nam en...