Blikvangers

  • "Elk kind en elke jongere moet kunnen kiezen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding op maat"

    Ook wie in armoede opgroeit, moet volgens Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) toegang krijgen tot het sport- en verenigingsleven. Dat komt de weerbaarheid en de sociale ontplooiing alleen maar ten goede.” Maar liefst 19 initiatieven die hier effectief werk van maken krijgen daarom een projectsubsidie voor een totaalbedrag van 860.000 euro.
  • Vlaams minister Liesbeth Homans bezocht beschutte werkplaats

    Afgelopen vrijdag 1 juli bracht minister Homans een bezoek aan beschutte werkplaats Arop in Wilrijk. Aanleiding van het bezoek was de goedkeuring van de reparatiebesluiten, die aanwerving opnieuw mogelijk moeten maken. De nadruk van het bezoek lag op kennismaking met de (doelgroep)werknemers. De minister drukte haar bewondering uit voor de werkethos en de 'goesting' die ze bij de werknemers ervaarde

Nieuws

Door Liesbeth Homans op 14 oktober 2016, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Inburgering

Een nieuwe taal leren lukt het best wanneer je vaak met die taal in contact komt en veel oefent, ook buiten de taalles. Daarom is een jaar geleden NedBox gelanceerd: een website waar anderstalige volwassenen Nederlands kunnen oefenen aan de hand van tv-fragmenten en krantenartikels. De website, …

Door Liesbeth Homans op 10 oktober 2016, over deze onderwerpen: Inburgering en Integratie

Een inburgeringstraject is in Vlaanderen verplicht sinds 2004. Vlaams minister van Inburgering en Integratie voerde in februari van dit jaar de resultaatsverbintenis in. "Vroeger kregen de inburgeraars een attest op basis van hun inspanningen", aldus Homans. Concreet betekende dat een regelmatige …

Door Liesbeth Homans op 8 oktober 2016, over deze onderwerpen: Armoede, Nederlands leren, Inburgering

De recentste Armoedemonitor, met cijfers van 2014, slaat opnieuw letterlijk en figuurlijk rood uit. Gelukkig bewandelen we vanaf 2015 met de nieuwe Vlaamse Regering een andere, daadkrachtigere weg. De cijfers die enkele dagen geleden door Decenniumdoelen 2017 werden voorgesteld, tonen aan dat het …