Blikvangers

  • "Elk kind en elke jongere moet kunnen kiezen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding op maat"

    Ook wie in armoede opgroeit, moet volgens Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) toegang krijgen tot het sport- en verenigingsleven. Dat komt de weerbaarheid en de sociale ontplooiing alleen maar ten goede.” Maar liefst 19 initiatieven die hier effectief werk van maken krijgen daarom een projectsubsidie voor een totaalbedrag van 860.000 euro.
  • Vlaams minister Liesbeth Homans bezocht beschutte werkplaats

    Afgelopen vrijdag 1 juli bracht minister Homans een bezoek aan beschutte werkplaats Arop in Wilrijk. Aanleiding van het bezoek was de goedkeuring van de reparatiebesluiten, die aanwerving opnieuw mogelijk moeten maken. De nadruk van het bezoek lag op kennismaking met de (doelgroep)werknemers. De minister drukte haar bewondering uit voor de werkethos en de 'goesting' die ze bij de werknemers ervaarde

Nieuws

Door Liesbeth Homans op 2 december 2016, over deze onderwerpen: Werken, Activering, Lokale overheid

De Vlaamse Regering heeft haar principiële goedkeuring gegeven om in de loop van volgend jaar uitzendarbeid in te voeren bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen. “Daarmee zetten we opnieuw een stap in de richting van een moderne bedrijfsvoering bij onze overheid”, zegt Vlaams minister van …

Door Liesbeth Homans op 2 december 2016, over deze onderwerpen: Bestuurszaken

Vandaag gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet die de uitzendarbeid regelt bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen. “We zetten op deze manier opnieuw een stap in de richting van een moderne bedrijfsvoering bij onze overheid”, aldus Vlaams minister …

Door Liesbeth Homans op 1 december 2016, over deze onderwerpen: Sociale Economie

Kinderkopjes gemaakt met kinderarbeid? Kleding uit sweatshops? Niet als het aan Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans (N-VA) ligt. Die besliste om maar liefst 523.000 euro in 15 projecten te investeren in het kader van de subsidieoproep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) …