Wonen

Een kwaliteitsvol en betaalbaar dak boven ieders hoofd. Liefst op maat en in een aangename leefomgeving. Dat is waar iedere Vlaming van droomt en waar Vlaams minister Homans volledig op inzet. Halfweg voorbij haar legislatuur plaatsen we de  belangrijkste realisaties van haar bevoegdheid Wonen op de voorgrond:

 

Sociale woningen voor zij die het echt nodig hebben

Wonen is een basisrecht. Daarom is het van belang dat een sociale huurwoning terechtkomt bij die mensen die er het meeste nood aan hebben. De minister nam daarom de nodige stappen om de sociale huurmarkt te verbeteren met een rechtvaardige toegang voor iedereen. Aan deze rechten hangen natuurlijk ook bepaalde plichten. Zo vallen bijvoorbeeld nieuwe huurders met een bepaald contract die voldoende verdienen (25% boven inkomensgrenzen voor sociale huur) uit het sociale woonbestand en moet wie in aanmerking wil komen voor een sociale woning niet enkel aantonen dat hij/zij lessen volgt maar ook effectief Nederlands spreekt. De bestaande fraude wordt ook beter aangepakt. Dossiers van fictief alleenstaanden en/of mensen die reeds een volle of gedeeltelijke eigendom hebben worden niet meer aanvaard.

 

Extra ondersteuning voor sociale woonactoren

Net als bij de gemeenten wil de minister de toegankelijkheid en kwaliteit van de sociale woonactoren verhogen. De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en sociale verhuurkantoren worden daarom financieel versterkt en ondersteund bij het ontwikkelen van een verruimd aanbod. Om meer efficiëntie te bekomen moeten SHM’s in de toekomst beschikken over minimaal 1000 sociale woningen in beheer. Daarenboven is er nog nooit zoveel geïnvesteerd in de uitbreiding van het woonaanbod. Sinds 2014 kwamen er 13.589 extra nieuwbouwwoningen (2.177.174.453 euro) en 19.247 renovaties (733.647.816 euro) bij. De sociale huisvestingsmaatschappijen ontvingen zowel in 2016 als 2017 200 miljoen euro, voor 2018 is dat bedrag gestegen tot 285 miljoen euro. Eveneens wordt 80 miljoen uit het Klimaatfonds getrokken voor de energetische renovatie van sociale woningen.

 

Kwalitatief wonen in Vlaanderen opnieuw ingevuld

Samenhuizen, tiny houses en kangoeroewonen winnen de laatste tijd duidelijk aan populariteit. De minister wil daarop inspelen en ondersteunt daarom 28 projecten rond alternatieve woonvormen die mogen afwijken van bepaalde regels. Dit laatste kan gaan over bijvoorbeeld oppervlaktenormen. Op die manier wil ze innovatie stimuleren en wonen sneller aansluiting te laten vinden bij onze huidige manier van leven.

 

Evenwicht huurder-verhuurder herstellen

Sinds midden 2014 kwam er een overdracht van bevoegdheden rond huurwetgeving van de federale overheid naar Vlaanderen. Dit zette minister Homans ertoe aan om een eigen Vlaams huurdecreet te laten uittekenen in de Conceptnota Private Huur. Het voorontwerp van dit decreet werd reeds goedgekeurd door de Vlaamse regering en moet de Vlaamse huurmarkt verder versterken door eigen klemtonen te leggen. Zo ligt de nadruk op het herstellen van het evenwicht tussen de rechten en plichten van huurder en verhuurder. Betaalbaarheid, bescherming van woonkwaliteit en woonzekerheid zijn daarbij onontbeerlijk voor de huurder terwijl de verhuurder tegelijkertijd zijn eigendom goed beschermd moet weten en zeker moet zijn van een huurinkomen..

 

Blijven inzetten op eigendomsverwerving

Als minister van Wonen is het belangrijk om aan alle Vlamingen de kans te geven een woning te verwerven, ook wel het ‘appeltje voor de dorst’ voor later genoemd. Zo geven we mensen die het nodig hebben een extra duwtje in de rug door onder meer de bijzondere sociale leningen. Voordeel van deze leningen is dat men minder eigen inbreng moet leveren en dus de drempel om een woning aan te schaffen verlaagt.

 

Klik hier voor de beleidsnota Wonen. 

Nieuws over dit onderwerp

Minister Homans roept WoninGent op om orde op zaken te stellen

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) vestigt opnieuw de aandacht op de recordinvesteringen in sociale huisvesting.  “Sinds 2014 werd er al meer dan 3,86 miljard euro vrijgemaakt voor de …

Minister Homans brengt bezoek aan de 100.000ste ontleenster van een sociale lening door Vlaams Woningfonds

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) bracht vandaag een bezoek aan de 100.000ste ontleenster van een sociale lening door het Vlaams Woningfonds. “Een sociale lening is een instrument dat …

Live Q&A met minister Homans over wonen

Herbekijk hier de live Q&A met minister Liesbeth Homans over wonen in Vlaanderen: …