Sociale Economie

Maatwerk: werk zoveel mogelijk op maat van mensen en niet in functie van structuren

Het hebben van werk is de beste weg naar participatie en integratie in de maatschappij. Vandaar nam ik maatregelen om personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk toegang te bieden tot volwaardig en zinvol werk op maat. Via intensieve begeleiding en ondersteuning worden werkzoekenden binnen de sociale economie geholpen om een passende betrekking te vinden in de eigen regio. Het vroegere onderscheid tussen Beschutte en Sociale Werkplaatsen werd opgeheven, vanaf nu zetten die de stap naar een maatwerkbedrijf of -afdeling. Deze maatwerkbedrijven opereren in de economie en niet er naast.  Zo produceren ze goederen en diensten die complementair zijn aan de reguliere economie en slagen ze erin om bepaalde activiteiten, die vaak naar lage loonlanden verhuizen, in Vlaanderen te houden. Daarnaast bieden ze een antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt voor bepaalde jobs.

Daarnaast stelde ik de sector in 2017 ook een extra investeringsbudget ter beschikking van meer dan 8 miljoen euro. Met deze middelen worden de maatwerkbedrijven (beschutte en sociale werkplaatsen) aangemoedigd om te investeren in nieuwe projecten die de duurzame mobiliteit en werkbaar werk voor doelgroepwerknemers bevorderen. Op deze manier wenst Minister Homans de maatwerkbedrijven de kans te geven om zich te versterken ten aanzien van de huidige economische uitdagingen voor de sector.

 

Focus op doorstroom naar de reguliere economie

Het is mijn ambitie om zoveel mogelijk mensen de kans te geven de stap te zetten naar werk. Daarom zette ik in op doorstroom vanuit sociale economie naar de reguliere arbeidsmarkt voor wie dit kan. Dit verhoogt de zelfredzaamheid en op deze manier komen de plaatsen in sociale economie vrij om nieuwe kansen te bieden aan anderen mensen . Er werden middelen voorzien voor een intensief doorstroomtraject voor mensen die doorstroomklaar zijn. Via het project “proeftuinen in de sociale economie” maakte ik de brug tussen de sociale en reguliere economie en bracht ik de bedrijven dichter bij elkaar om de overgang nog beter te faciliteren. Mensen die niet (of nog niet) kunnen doorstromen vanuit de sociale economie blijven we maximaal begeleiden en ondersteunen.

 

Groeipad

Jaarlijks kende ik 2,5 miljoen euro extra toe voor innovatieve projecten die sterk inzetten op een kwaliteitsvolle begeleiding van doelgroepwerknemers met aandacht voor doorstroom en groei. Met dit bedrag konden 200 VTE doelgroepwerknemers extra aan de slag in de sociale economie. Antwerpen en Gent kregen hiervan reeds 30 plaatsen vooraf toegekend om hen toe te laten op een aantal grootstedelijke uitdagingen in te spelen.

Daarnaast investeerde ik jaarlijks 7 miljoen euro in de maatwerkbedrijven. Hiermee kunnen die minstens 500 extra arbeidsplaatsen invullen. Tenslotte werden nog eens minstens 237 extra jobs gecreëerd binnen de sociale economie door de gesco-regularisatiepremie integraal om te zetten in plaatsen voor doelgroepwerknemers.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Vanuit de bevoegdheid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bood ik een kader aan ondernemingen en organisaties om hun impact op de maatschappij in beeld te brengen, te analyseren en te integreren in de strategie van het bedrijf en ondersteunde ik dit volop met allerlei initiatieven. Zo werd in november 2015 een nieuwe website gelanceerd met voorbeeldbedrijven en allerhande tools. Ondernemers kunnen nu ook begeleid worden bij het uitwerken van een mvo-actieplan via de vormingsreeks ‘Traject MVO’. Tenslotte kwam de online applicatie ‘Sustatool’ tot stand die KMO’s, social profits en kleinere lokale besturen helpt om hun bedrijfsvoering duurzaam uit te rollen.

 

 

Klik hier voor de beleidsnota Sociale Economie. 

Nieuws over dit onderwerp

Minister Homans lanceert praktijkgids over sociaal aankopen

Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans (N-VA) lanceert vandaag een gloednieuwe praktijkgids die de lokale besturen moet ondersteunen en inspireren om een sociaal aankoopbeleid te voeren …

Liesbeth Homans in 'Z-Maatwerk' op Kanaal Z

Mensen die nog niet kunnen doorstromen naar een reguliere baan, maximaal blijven begeleiden in sociale economie... want het hebben van werk is de beste weg naar participatie en integratie in de …

Liesbeth Homans in het nieuws op ATV

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans maakt 2,5 miljoen euro vrij voor 200 extra arbeidsplaatsen binnen de sociale economie in Vlaanderen. Woonhaven Antwerpen en Manus activeren met deze middelen …