Sociale Economie

Maatwerk: werk zoveel mogelijk op maat van mensen en niet in functie van structuren

Het hebben van werk is de beste weg naar participatie en integratie in de maatschappij. Daarom nam ik maatregelen om personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk toegang te bieden tot volwaardig en zinvol werk op maat. Via intensieve begeleiding en ondersteuning worden werkzoekenden binnen de sociale economie geholpen om een passende job te vinden in de eigen regio. Het vroegere onderscheid tussen beschutte en sociale werkplaatsen werd opgeheven. Met het maatwerkdecreet worden personen met een (psycho)sociale of fysieke beperking niet meer ingedeeld in een groep die terecht kan bij beschutte werkplaatsen en een groep die kan werken in sociale werkplaatsen. Sinds 1 januari 2019 worden ze allen tewerkgesteld in ‘maatwerkbedrijven’. Daarnaast kunnen deze mensen nu ook binnen reguliere bedrijven in maatwerkafdelingen tewerkgesteld worden. Voortaan worden dus niet langer de structuren gefinancierd, maar worden de werknemers ondersteund in functie van hun afstand tot de arbeidsmarkt.  

Elke dag zetten meer dan 25.000 werknemers in de maatwerkbedrijven hun buitengewone talenten in binnen de meest diverse activiteiten. Zo groeien zij niet alleen in hun competenties, maar helpen zij ook onze Vlaamse economie groeien. Maatwerkbedrijven opereren immers in de economie en niet er naast. Ze produceren goederen en diensten die complementair zijn aan de reguliere economie en slagen erin om bepaalde activiteiten, die vaak naar lageloonlanden verhuizen, in Vlaanderen te houden. Daarnaast bieden ze een antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt voor bepaalde jobs.

 

Focus op doorstroom naar de reguliere economie

Het is mijn ambitie om zoveel mogelijk mensen de kans te geven de stap te zetten naar werk en te focussen op doorstroom vanuit sociale economie naar de reguliere arbeidsmarkt voor wie dit kan. Dit verhoogt enerzijds de zelfredzaamheid en zorgt er anderzijds ook voor dat er plaatsen in de sociale economie vrij komen om nieuwe kansen te bieden aan andere mensen. Mensen die (nog) niet kunnen doorstromen vanuit de sociale economie blijven we maximaal begeleiden en ondersteunen.

 

Forse investeringen in sociale economie

Er werd deze regeerperiode al heel wat geïnvesteerd in de sociale economie. Met het voorziene groeipad worden circa 2.000 extra doelgroepwerknemers tewerkgesteld. 

Daarnaast worden er ook extra middelen voorzien voor sociale economiebedrijven die willen innoveren door het ontwikkelen van een nieuwe dienstverlening of nieuwe producten of die wensen te investeren in een aangepaste werkomgeving. Ik trok het budget hiervoor op van 12,4 miljoen euro (vorige legislatuur) naar 18,1 miljoen euro. Dat is een stijging van maar liefst 45%.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Vanuit de bevoegdheid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) stelde ik de Sustatool ter beschikking van onze KMO’s. De Sustatool is een duurzaamheidstool die bedrijven en organisaties ondersteunt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit houdt in dat bedrijven duurzaamheidsaspecten, zoals aandacht voor sociale vraagstukken en milieukwesties, in hun activiteiten integreren. Het is immers niet voor alle ondernemers eenvoudig om duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsvoering en de uitdagingen op vlak van duurzaamheid zijn voor elke sector verschillend. De Sustatool is een gratis online applicatie die ondernemingen een methode op maat aanbiedt om duurzaamheid in hun dagelijkse werking te implementeren en op te volgen.

 

Klik hier voor de beleidsnota Sociale Economie. 

Nieuws over dit onderwerp

Minister Homans lanceert praktijkgids over sociaal aankopen

Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans (N-VA) lanceert vandaag een gloednieuwe praktijkgids die de lokale besturen moet ondersteunen en inspireren om een sociaal aankoopbeleid te voeren …

Liesbeth Homans in 'Z-Maatwerk' op Kanaal Z

Mensen die nog niet kunnen doorstromen naar een reguliere baan, maximaal blijven begeleiden in sociale economie... want het hebben van werk is de beste weg naar participatie en integratie in de …

Liesbeth Homans in het nieuws op ATV

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans maakt 2,5 miljoen euro vrij voor 200 extra arbeidsplaatsen binnen de sociale economie in Vlaanderen. Woonhaven Antwerpen en Manus activeren met deze middelen …