Gelijke kansen

 

Minister Homans wil dat iedereen op zijn of haar manier kan participeren aan alle dimensies van het maatschappelijk leven. Met het ‘Vlaams Horizontaal Gelijkekansenbeleidsplan 2016-2017’, dat in samenspraak met de middenveldorganisaties werd opgesteld, zorgt ze er dan ook voor dat alle Vlaamse ministers concrete acties rond gelijke kansen in hun beleid opnemen. De nadruk ligt op gender, holebi, handicap, toegankelijkheid en de strijd tegen discriminatie.

 

Ingaan tegen stereotiepe beeldvorming: vooroordelen doorbreken naar alle bevolkingsgroepen toe

De soms moeilijkere toegang tot de arbeidsmarkt of de huurmarkt voor bepaalde groepen heeft vaak te maken met vooroordelen. Vooroordelen help je niet uit de wereld door andere vooroordelen te bevestigen of door geldboetes en strafrechtelijke sancties. Minister Homans wil door mensen te sensibiliseren en informeren van een mentaliteitswijziging bij hen te weeg brengen. Een eerder langdurig proces, maar wel één die vruchten afwerpt. Zo lanceerde Liesbeth Homans op 17 mei de campagne tegen vooroordelen met als slogan “Zit u hier voor iets tussen?”. Bedoeling is hier om iedereen bij zichzelf de vraag te laten stellen of ze vooroordelen hebben. Het erkennen ervan kan reeds een mentaliteitswijziging te doen ontstaan. Via de website genderklik.be maken we koppels bewust van de impact van loopbaankeuzes (zoals bv. deeltijds werken of thuis blijven om zorg op te nemen) en om dit binnen een relatie bespreekbaar te houden. Tegelijk werd een wedstrijd rond stereotyperende beeldvorming in de media voor studenten journalistiek in het leven geroepen.

 

Toegankelijkheid van openbare ruimte verbeteren

Een toegankelijke leefomgeving is essentieel voor een samenleving die gelijke kansen nastreeft. Onder het motto "slim ontwerpen voor iedereen" organiseerde Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans samen met Inter, het extern agentschap voor toegankelijkheidsadvies, van 7 tot 14 oktober 2016 de Week van het Universal Design. Universal design wil gebouwen en producten zo ontwerpen dat ze toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn voor een zeer diverse groep van gebruikers. Daarnaast liet minister Homans ook het ‘kwaliteitslabel toegankelijkheid’ voor kantoorgebouwen van Vlaamse overheid ontwikkelen.

 

Klik hier voor de beleidsnota Gelijke Kansen. 

Nieuws over dit onderwerp

Regenboogvlaggen aan de gebouwen van de Vlaamse overheid op de ‘Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie’

Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken en Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) steunt ook dit jaar opnieuw de regenboogvlagactie. “Al voor het vierde jaar op rij wordt de regenboogvlag …

Minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans lanceert Genderklik.be

Minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans wil het thema gender - dat vaak nog onbegrepen is - tastbaar maken bij verschillende generaties en lagen van de bevolking. "Het online platform Genderklik …

Vrijetijdsprojecten slaan een brug naar kinderen in armoede

Om de drempels tot het sport- en jeugdverenigingsleven weg te nemen voor kinderen en jongeren in armoede, nam Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans het initiatief om verschillende …