Gelijke kansen

Werken aan gelijke kansen kent vele dimensies. De hele samenleving en alle beleidsdomeinen moeten mee in bad. Het beleid zorgt voor handvaten die participatie moeten bevorderen. Maar tegelijkertijd moeten de kwetsbare groepen hun kansen ook grijpen en benutten. Daarnaast is het belangrijk dat het brede publiek zich bewust wordt van ieders rol in het wegwerken van drempels.

 

Op deze verschillende facetten zette ik deze regeerperiode in. Dit samen met mijn collega-ministers, vanuit mijn coördinerende opdracht. Gelijke kansen is immers een horizontale bevoegdheid, de gehele Vlaamse regering werkt hieraan mee en draagt mee verantwoordelijkheid. Alle concrete acties van alle Vlaamse ministers zijn terug te vinden in het ‘Vlaams Horizontaal Gelijkekansenbeleidsplan’. De aandacht gaat daarbij naar elk van de gelijkekansenthema’s: gender, seksuele diversiteit, handicap en toegankelijkheid.

Daarnaast kon ik met eigen middelen instrumenten ontwikkelen, sensibiliseren via campagnes en pilootprojecten starten die mijn collega-ministers de handvaten geven om structureel aan gelijke kansen te werken.

Een greep uit de realisaties:

Verbeterde toegankelijkheid van de openbare ruimte

In 2015 werd het Vlaams agentschap Toegankelijk Vlaanderen, Inter, operationeel. Het agentschap is een expertisecentrum in toegankelijkheid. Integrale toegankelijkheid of ‘toegankelijkheid voor iedereen’ staat daarbij voorop. Zo kan iedereen zich zelfstandig, veilig en comfortabel in zijn of haar leefomgeving bewegen. Het gaat daarbij dus niet alleen om personen met een beperking, maar ook oudere mensen, mensen met een tijdelijke beperking of ouders met een kinderwagen. Een integraal toegankelijke leefomgeving is de sleutel tot een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen heeft.

Inter groeide deze regeerperiode uit tot een slagkrachtig expertisecentrum dat blijvend investeert in een verdere professionalisering. Inter geeft bouwkundig toegankelijkheidsadvies van ontwerp tot realisatie, geeft vormingen, adviseert overheden en doet onderzoek naar de toegankelijkheidssituatie in Vlaanderen. Inter heeft ook een ruim aanbod om samen met vrijwilligers evenementen toegankelijk te maken. Mooie voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het festival Pukkelpop en de voetbalmatchen in het Koning Boudewijnstadion.

Ik liet ook het ‘kwaliteitslabel toegankelijkheid’ voor kantoorgebouwen van de Vlaamse overheid ontwikkelen. Als Vlaamse overheid is het belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Twee nieuwe Vlaamse Administratieve Centra hebben ondertussen het kwaliteitslabel gekregen. Ook bij de bouw van het tweede nieuwe kantoor in Brussel wordt dit label als een absolute vereiste voorop gesteld. Jaarlijks gebeuren ook verschillende aanpassingen aan bestaande gebouwen in functie van het verbeteren van de toegankelijkheid.

 

Transgender en intersekse personen als doelgroep in het Gelijke Kansenbeleid op de kaart gezet

Transgenders voelen zich niet, of niet helemaal, thuis in de gender- en geslachtsrol die past bij het geslacht en gender die ze bij de geboorte kregen toegewezen. Men spreekt over intersekse condities wanneer mensen in mindere of meerdere mate kenmerken van beide geslachten vertonen.

Voor deze personen is er weinig sociale erkenning. Bovendien is er nog veel onwetendheid. Ik heb deze personen dan ook als doelgroep in mijn Gelijke Kansenbeleid op de kaart gezet en ingezet op het algemeen welbevinden van transgender en intersekse personen. Een belangrijk element daarin is het ondersteunen en informeren m.b.t. deze thematieken. Ik heb het Transgender Infopunt (TIP) erkend en ondersteund in mijn beleid zodat ze hun werking structureel vorm kunnen geven. Het Transgender Infopunt is een neutrale, gratis en anonieme plek voor iedereen die vragen heeft over genderdiversiteit en het transgenderthema. Daarnaast heb ik samen met UGent een digitaal informatieplatform gelanceerd met wetenschappelijk onderbouwde en toegankelijke info voor intersekse personen.

 

Ingaan tegen stereotiepe beeldvorming: vooroordelen doorbreken naar alle bevolkingsgroepen toe

De soms moeilijkere toegang tot de arbeidsmarkt of de huurmarkt voor bepaalde groepen heeft vaak te maken met vooroordelen. Vooroordelen help je niet uit de wereld door andere vooroordelen te bevestigen of door geldboetes en strafrechtelijke sancties. Door mensen te sensibiliseren en te informeren kan je een mentaliteitswijziging teweeg brengen. Een eerder langdurig proces, maar wel een proces dat vruchten afwerpt.

Zo lanceerde ik op 17 mei 2017 een campagne tegen vooroordelen met als slogan 'Zit u hier voor iets tussen?'. De bedoeling van deze campagne was om iedereen even te laten stilstaan bij de vraag of ze vooroordelen hebben. Het erkennen van het hebben van vooroordelen kan immers al een mentaliteitswijziging doen ontstaan. Via de website genderklik.be maakten we koppels bewust van de impact van bepaalde loopbaankeuzes (zoals bv. deeltijds werken of thuis blijven om zorg op te nemen) om dit ook binnen een relatie bespreekbaar te maken en te houden. Tegelijkertijd werd een wedstrijd rond stereotyperende beeldvorming in de media voor studenten journalistiek in het leven geroepen.

 

 

Klik hier voor de beleidsnota Gelijke Kansen. 

Nieuws over dit onderwerp

V-dag ‘Migratie en Integratie’: Migratie controleren en aansturen is een must

Hoe maken we van migratie een positief verhaal? Tijdens de derde V-dag met als thema ‘Migratie en integratie’ in de Brusselse Square presenteerde de N-VA haar tienpuntenplan op de complexe materie …

Regenboogvlaggen aan de gebouwen van de Vlaamse overheid op de ‘Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie’

Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken en Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) steunt ook dit jaar opnieuw de regenboogvlagactie. “Al voor het vierde jaar op rij wordt de regenboogvlag …

Minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans lanceert Genderklik.be

Minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans wil het thema gender - dat vaak nog onbegrepen is - tastbaar maken bij verschillende generaties en lagen van de bevolking. "Het online platform Genderklik …