Bestuurszaken

Efficiënte overheid

De werking van de Vlaamse overheid liet ik verder professionaliseren door bepaalde overheidsdiensten te fuseren. Het aantal diensten van de Vlaamse overheid daalde zo van 98 naar 74. Verder besliste ze om het aantal personeelsleden tegen eind 2019 met meer dan 10% te doen dalen, wat een personeelsbesparing van 101,5 miljoen euro oplevert. Van die doelstelling werd eind juni 2018 reeds 94% gerealiseerd.

 

Modernisering HR-beleid

In het HR-beleid van de Vlaamse overheid zet ik ook sterk in op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent. Vanaf mei 2017 is uitzendarbeid mogelijk bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Dit biedt de overheid als werkgever de kans om een snelle oplossing te vinden voor de vervanging van een tijdelijk afwezig personeelslid. Daarnaast werden de verschillen in verlofstelsels tussen contractuele en statutaire ambtenaren weggewerkt. Voor de contractuele personeelsleden werd een tweede pensioenpijler uitgewerkt die de kloof met het ambtenarenpensioen deels wegwerkt. Ook op het vlak van diversiteit neemt de Vlaamse overheid het goede voorbeeld geeft. Eind 2017 was het aantal personen van buitenlandse herkomst bij de diensten van de Vlaamse overheid verder gestegen naar 9,6 %, wat een sterke stijging is van in vergelijking met 10 jaar geleden..

 

Vlaanderen Radicaal Digitaal

Met “een overheid die je beter begrijpt” zorgde ik voor een grondige vereenvoudiging en digitalisering van de Vlaamse overheid. Zo bundelt het nieuwe agentschap Informatie Vlaanderen vanaf nu alle data van de verschillende overheidsdiensten zodat de burger een beter zicht heeft op zijn gegevens en de overheid haar dienstverlening efficiënter kan inrichten. Plaatsonafhankelijk werken, mobiel printen, digitale facturatie zijn vandaag ook algemeen geldend bij de Vlaamse overheid. Gegevensdeling tussen overheden werd mogelijk via het MAGDA-platform dat onder andere werd gehanteerd in Antwerpen met de lage-emissiezones.

 

Klimaatdoelstellingen: duurzaam en actief beheer van kantoormeubilair en gebouwenpark

Verder werkte ik een actieplan uit om de klimaatdoelstellingen te concretiseren voor de 176 gebouwen die de Vlaamse overheid beheert . Zo wordt er rekening gehouden met onder andere de vermindering van CO2-uitstoot, de gerealiseerde energiebesparing  en het kiezen voor herbruikbare materialen door circulaire aankopen. Medio 2017 werd ook het Vlaams Administratief Centrum in Brussel opgeleverd. Dit gebouw is bijna-energieneutraal (BEN), waardoor de Vlaamse overheid meteen beschikt over het grootste passief kantoorgebouw in België.

 

Klik hier voor de volledige beleidsnota Bestuurszaken. 

Nieuws over dit onderwerp

Uitzendarbeid binnenkort ook mogelijk in de openbare sector

Het ontwerpdecreet dat uitzendarbeid in de openbare sector regelt, werd op voorstel van Vlaams minister voor Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Na …

Minister Homans zet in op duurzaam beleid

Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) geeft de opdracht aan het Facilitair Bedrijf om in het kader van de nakende verhuisbewegingen van de Vlaamse ambtenaren binnen de …

Uitzendarbeid vanaf nu ook mogelijk in de openbare sector

Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) maakt uitzendarbeid vanaf nu ook mogelijk bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Het decreet dat uitzendarbeid in de openbare …