Vlaamse regering keurt gelijke kansen- en diversiteitsplan 2016-2020 goed

Door Liesbeth Homans op 13 mei 2016, over deze onderwerpen: Bestuurszaken

De Vlaamse Regering heeft het strategisch gelijke kansen- en diversiteitsplan 2016-2020 goedgekeurd. In dat plan staan tal van acties die de Vlaamse overheid zal voeren om een divers personeelsbestand te realiseren. “Als Vlaamse overheid hebben wij een voorbeeldfunctie op het vlak van gelijke kansen en diversiteit”, aldus Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA).

“Met een samenleving die voortdurend verandert en tijden waarin werkbaar werk een prioriteit is, neemt de Vlaamse overheid haar voorbeeldrol op,” stelt minister Homans. “Er zijn oude uitdagingen gebleven en nieuwe bijgekomen. Net daarom hebben we hogere,  maar realistische streefcijfers geformuleerd.”

Streefcijfers verhogen

Vanaf dit jaar worden de streefcijfers – zoals bepaald in het regeerakkoord 2014-2019– voor de meeste doelgroepen gevoelig verhoogd:

Voor de kansengroep van personen van buitenlande herkomst wordt het streefcijfer verhoogd van 4 % naar 10 %.

Voor vrouwen in topkader en voor vrouwen in het middenkader wordt het streefcijfer tekens verhoogd van 33% naar 40%.

De definitie van personen met een arbeidshandicap wordt afgestemd op de bepalingen van de VN en de Vlaamse overheid breidt deze definitie uit naar de personeelsleden met een chronische ziekte. Het streefcijfer van 3% blijft behouden maar er worden verhoogde inspanningen gedaan om deze te bereiken.

Minister Homans benadrukt dat alle niveaus en entiteiten binnen de overheid hun verantwoordelijkheid moeten nemen. “We kiezen voor de inclusieve benadering”, aldus minister Homans. “Dat kan onder meer door het invoeren van nieuwe maatregelen die voor iedereen van toepassing zijn maar tegelijkertijd een positief effect hebben op specifieke doelgroepen.” Er wordt ook werk gemaakt van het versterken van de posities van kansengroepen door structurele drempels die zij ervaren op de werkvloer, weg te werken.

Werkbaar en flexibel werken

Het plan zet ook in op een leeftijdsbewust en duurzaam personeelsbeleid om alle personeelsleden langer aan het werk en gemotiveerd te houden tot het einde van hun loopbaan. “Daarnaast streven we naar een gezond evenwicht tussen werk en privé voor al haar werknemers door onder meer het verder uitbouwen van een beleid rond plaats- en tijdonafhankelijk werken”, aldus minister Homans.

Streefcijfers bijna behaald

De cijfers van 2015 tonen aan dat er al grote inspanningen en vooruitgang geleverd zijn. “Maar tegelijkertijd zien we ook dat er nog werk aan de winkel is”, aldus minister Homans. Wat vrouwelijke ambtenaren in het midden- en topkader betreft, halen we bij het middenkader met 33,7% ons streefcijfer van 33% maar moeten we wat de topambtenaren met de behaalde 28% nog een extra inspanning leveren om ook hier onze 33% te halen. Toch ambieert de Vlaamse overheid meer vrouwen in topfuncties en wordt het streefcijfer voor vrouwen aan de top op 40% gelegd tegen 2020.

Met 4,4% overschrijden we het streefcijfer van 4% voor personen met een migratieachtergrond. “Er werkten nog nooit zoveel personen met een migratieachtergrond bij de Vlaamse overheid”, zegt minister Homans.

Ook al is er een lichte stijging in absolute aantallen met zes personeelsleden wordt het streefcijfer van 3% werd niet gehaald bij personen met een beperking of chronische ziekte. De structurele ondersteuning van personen met een beperking of chronische ziekte is daarom ook een van de topprioriteiten in het actieplan.

Vlaams minister Homans: “Het plan stelt ambitieuze doelstellingen en verhoogde streefcijfers voor de kansengroepen in het personeelbestand voorop omdat de Vlaamse overheid voor alle burgers en organisaties een voorbeeld wil zijn van een diverse organisatie ten dienste van een diverse burger. Dit is een zeer bewuste keuze.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is