Vlaamse financiering naar lokale besturen met 1 miljard euro gestegen

Door Liesbeth Homans op 15 juni 2019, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

De algemene financiering van de lokale besturen door Vlaanderen is tussen 2014 en 2019 gestegen van 2,3 miljard euro naar bijna 3,4 miljard euro, of een stijging van 46 procent. Dat staat te lezen in het slotrapport van de paritaire commissie decentralisatie. Dat rapport bevestigt ook dat de Vlaamse overheid de autonomie van de lokale besturen versterkt heeft.

De ontslagnemende regering Bourgeois formuleerde bij de start in 2014 de ambitie om de autonomie van de lokale besturen te versterken. De regering en bevoegd minister Liesbeth Homans wilden komaf maken met de keizer-koster-mentaliteit waarbij de Vlaamse overheid dicteert wat de steden en gemeenten moeten doen.

De regering koos daarbij voor een andere vorm van financiering. De sectorale subsidies (voor onder meer cultuur, jeugd en sport) werden mee in het Gemeentefonds gestoken. Ook het Stedenfonds werd mee in het Gemeentefonds geïntegreerd. Dat allemaal met de bedoeling om de planlast te verminderen en de autonomie van de lokale besturen te vergroten. 

Verder beloofde de regering om de bestuurlijke regels voor de gemeenten "drastisch in te perken en te vereenvoudigen".

Uit het slotrapport van de paritaire commissie decentralisatie - een commissie die speciaal is opgericht om de lokale autonomie te verhogen - blijkt nu dat de algemene financiering van de lokale besturen de voorbije jaren fors is gestegen, van 2,3 miljard euro in 2014 tot 3,4 miljard euro in 2019, een toename met meer dan 1 miljard euro. 

"De forse toename aan algemene financieringsmiddelen verhoogt in belangrijke mate de beleidsvrijheid van de lokale besturen en betekent ook een aanzienlijke vermindering van allerhande plan- en rapporteringsverplichtingen en administratieve lasten voor de lokale besturen", zo staat te lezen in het rapport. 

Verder staat in het rapport dat de regering er in geslaagd is de bestuurlijke regels voor de lokale besturen in te perken en te vereenvoudigen. En ook de versterking van de lokale autonomie is geslaagd. "De Vlaamse overheid laat significant meer ruimte en autonomie aan de lokale besturen om op basis van de eigen noden en wensen hun lokale beleid vorm te geven binnen de ruimtekaders die zijn uitgetekend door de Vlaamse overheid."

BELGA - 14/06/2019

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is