Vlaams minister Homans ondersteunt 28 experimentele woonprojecten

Door Liesbeth Homans op 24 november 2017, over deze onderwerpen: Wonen

Vlaams minister bevoegd voor Wonen Liesbeth Homans (N-VA) geeft groen licht aan 28 projecten voor experimentele en alternatieve  woonvormen. “Hiermee wil ik innovatie in het Vlaamse woonbeleid aanmoedigen en tegemoetkomen aan de diverse signalen uit de praktijk dat alternatieve woonvormen moeilijk of niet gerealiseerd kunnen worden binnen de huidige regelgeving”, aldus Liesbeth Homans.

 

De komende jaren zullen we, omwille van een aantal maatschappelijke evoluties zoals nieuw samengestelde gezinnen, gezinsverdunning, de vergrijzing, enz. meer en meer geconfronteerd worden met de vraag naar nieuwe en alternatieve woonwormen. De bestaande klassieke woonvormen zullen in de toekomst niet meer volstaan om tegemoet te komen aan de hedendaagse woonbehoeftes.

“De laatste jaren winnen alternatieve manieren van wonen aan populariteit, zoals bijvoorbeeld samenhuizen, waarbij verschillende personen samen een woning huren of cohousing, waarbij meerdere gezinnen met elkaar samenleven en gebruik maken van gemeenschappelijke faciliteiten. We stellen echter vast dat deze woonconcepten soms op allerlei grenzen van de regelgeving botsen. Zo wordt men geconfronteerd met problemen rond vergunningen, belastingen en kan men ook allerlei premies en subsidies mislopen”, aldus minister Homans.

Om een antwoord te bieden op al deze uitdagingen, werd in mei van dit jaar een oproep gelanceerd voor experimentele woonvormen. 28 projecten werden nu geselecteerd en kunnen binnenkort dus van start gaan. Ze krijgen de mogelijkheid om te experimenteren met alternatieve woonvormen en de ruimte om af te wijken van de bestaande regelgeving inzake Wonen, zoals bijvoorbeeld de oppervlaktenormen of de toezeggingsregels voor sociale woningen. 

Het gaat meestal over zeer sociale projecten, die zich richten naar een specifieke doelgroep zoals ouderen of personen met een fysieke of mentale beperking. In een aantal projecten wordt er een samenwerking opgezet tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en welzijnsactoren. 

Zo slaan het OCMW van Antwerpen en Woonhaven Antwerpen de handen in elkaar voor het project ‘Skaeve Huse’. Dit van oorsprong Deense concept werd reeds succesvol uitgerold in Denemarken en Nederland en heeft tot doel de levenskwaliteit van dak- en thuislozen te verbeteren. Zij krijgen de kans om te gaan wonen in sobere, vrijstaande eenpersoonswoningen die gebouwd worden op een rustige locatie, buiten het centrum, onder begeleiding van een hulpverlener.

Deze doelgroep met vaak meervoudige en complexe problemen, zoals verslaving en psychiatrische problemen, kan niet altijd met andere bewoners gehuisvest worden en het huidige aanbod is niet altijd toereikend om hen te kunnen re-integreren in normale huisvesting.

“Alle proefprojecten worden gerealiseerd binnen een termijn van 6 jaar en worden tussentijds geëvalueerd zodat de regelgeving snel kan aangepast worden zodat alternatieve woonvormen in de toekomst makkelijker gerealiseerd kunnen worden”, besluit minister Homans.  

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is