Vlaams minister Homans kent 9,3 miljoen euro toe voor stadsvernieuwing

Door Liesbeth Homans op 11 december 2015, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA), bevoegd voor Stedenbeleid, ondersteunt met drie projectsubsidies de Vlaamse stadsvernieuwing. De subsidies, in totaal goed voor ruim 9,3 miljoen euro, zullen worden ingezet voor de realisatie van grote stadsvernieuwingsprojecten in Antwerpen, Kortrijk en Genk. “Het gaat telkens om projecten die een ingrijpende vernieuwing van een stadsdeel betekenen. Zo wordt  de stedelijke leefbaarheid verhoogd door in te zetten op duurzame ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkeling ”, zegt Homans.

De ingediende projecten werden geëvalueerd door een onafhankelijke academische jury. Bij de beoordeling werd rekening gehouden met duidelijke kwaliteitscriteria. Zo moeten ze onder meer een duurzame verandering in een buurt of wijk tot stand brengen en moet het ontwerp architecturaal van grote kwaliteit zijn.

Na evaluatie door de jury werden drie projecten naar voren geschoven: Vergeten straat - Centers Borgerhout - Antwerpen (€ 3.500.000), La Biomista in Genk (€3.080.000) en Campus Kortrijk Weide (€2.750.000). “De subsidies moeten als hefboom dienen voor de ontwikkeling van het volledige gebied”, aldus minister Homans. Hierbij wordt ook gerekend op de inbreng van verschillende publieke en private partners.

Geselecteerde projecten

Het project Vergeten straat, gebiedsontwikkeling Centers Borgerhout (Antwerpen) krijgt 3.500.000 euro. Het project zal de verhoogde spoorwegstructuur op het ringspoornetwerk van de omgeving Engelselei in Borgerhout herontwikkelen.Deze structuur werd in de 19e eeuw gebouwd als een open structuur met onderdoorgangen, de centers, maar begin 20e eeuw werd hiertegen een aarden wal gebouwd, om het treinspoor te verdubbelen. De omgeving van de Engelselei werd hierdoor een achterkantgebied. Dit zal nu omgevormd worden tot een dynamisch en kwaliteitsvol gebied. Er komen bouwprojecten in de huizenrij, om lege en verwaarloosde panden in te vullen en te vernieuwen, de straat wordt heraangelegd en twee doodlopende straten worden verbonden door een voetgangers-en fietsersas, de doorgang onder de spoorwegbogen wordt vernieuwd en de centerstructuur wordt verbouwd naar ruimtes voor productie, ateliers, horeca en lokaal ondernemerschap. Het vernieuwende karakter van het project ligt enerzijds in de combinatie van ruimtelijke ingrepen en van een sociale, culturele en economische invulling van de centers, om zo extra tewerkstelling te genereren, maar anderzijds ook in het verbindend stadsproject tussen andere stadsprojecten, waardoor het projectgebied van de centers ‘binnen’ de stad wordt gebracht.

Het project La Biomista in Genk krijgt een projectsubsidie van 3.080.000 euro. Het project komt op de voormalige mijnsite van Zwartberg. In Genk worden de mijnsites opgeladen met betekenisvolle functies om de motor te vormen van stedelijkheid en van een toekomstgericht model dat een duurzame stedelijke groei nastreeft op economisch en sociaal vlak. Het stadsbestuur wil ook dit mijnterrein een betekenisvolle nieuwe functie voor de stad te geven, en wenst hier een stadsaanbod uit te bouwen dat Genk boeiend maakt voor wereldburgers en voor mensen die zich laten inspireren door multiculturaliteit en diversiteit. De voormalige directeursvilla, het atelier van de internationaal gerenommeerde artiest Koen Vanmechelen, het intellectueel dierenpark, een landschapspark, een biologische veldmarkt en ook stadslandbouw zullen mee voor de toeristische belevingswaarde zorgen.

Het project Campus Kortrijk Weide ontvangt een projectsubsidie van 2.750.000 euro. De stad kiest ervoor om op vrijgekomen sites langs de Leie en in Overleie een nieuw stadsdeel te ontwikkelen, met een mix van gebruikers en functies. De stad focust niet op een residentiële functie, maar op een kernversterkende en multifunctionele ontwikkeling, die de aantrekkelijkheid van Kortrijk als woonstad verbetert met functies zoals onderwijs, een zwembad, een tech-hub, een ecologisch park, een groenstructuur. De verwachting is dat hierdoor zowel het imago, het fysieke stadsbeeld en de aantrekkelijkheid van Kortrijk zullen verhogen voor jonge gezinnen en voor starters, en voor investeerders in creatieve industrie samen met de traditionele maakeconomie. Het vernieuwende karakter van het project zit vooral in de duidelijke keuze om een heel stadsdeel in te zetten voor de realisatie van een open ruimte die bijdraagt tot de gewenste functieverdichting en de realisatie van een aantal ontbrekende functionele fietsverbindingen. Er wordt ook een energie-eiland gerealiseerd dat gebruik maakt van een mix van deels hernieuwbare energie, deels restwarmte, en instaat voor de opwekking van elektriciteit en warmte voor alle bouwdelen in het gebied.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is