Vlaams Huurdecreet goedgekeurd

Door Liesbeth Homans op 18 mei 2018, over deze onderwerpen: Huren

Het Vlaams Huurdecreet werd vandaag definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans is bijzonder tevreden met de goedkeuring: “Het is een evenwichtig decreet met rechten én plichten voor zowel de huurder als de verhuurder.” Het Huurdecreet komt in de plaats van het complexe federale huurrecht, dat door de zesde staatshervorming naar de gewesten is overgeheveld.

Doelstellingen

Naast een aantal algemene doelstellingen, zoals het creëren van één helder, stabiel en evenwichtig wettelijk kader, het bevorderen van de woonzekerheid voor de huurder, het garanderen van een behoorlijk rendement voor de verhuurder en het waarborgen van de woningkwaliteit, wordt er in het Vlaams Huurdecreet ook versterkt ingezet op het bevorderen van de toegang tot de private huurmarkt en het bewaken van de transparantie en kenbaarheid van het huurdecreet.

Studenten en nieuwe samenlevingsvormen

Verder regelt het Vlaams Huurdecreet ook de huurovereenkomsten voor studentenhuisvesting en werd het aangepast aan nieuwe samenlevingsvormen. Hiervoor werden een aantal specifieke bepalingen voor mede-huur opgenomen (regelingen in geval van beëindigen huwelijk/wettelijk samenwonen, een nieuwe samenwonende partner, samenwonen met vrienden,… ).

Interessant voor huurder en verhuurder

“Met het Vlaams huurdecreet wordt een evenwichtig kader gecreëerd waarbij het zowel voor de verhuurder interessant is en blijft om te verhuren als voor de huurder mogelijkheden biedt om betaalbaar, kwaliteitsvol en met woonzekerheid te huren. Bovendien worden nu eindelijk een aantal zaken geregeld die in de federale wetgeving ontbraken, zoals de regelingen voor medehuur en studentenhuisvesting”, besluit minister Homans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is