Samenwerkingsprotocol om sociale fraude te voorkomen

Door Liesbeth Homans op 11 februari 2015, over deze onderwerpen: Bestuurszaken

PERSBERICHT

Federaal Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee Bart Tommelein

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans

Samenwerken om sociale fraude bij overheidsopdrachten te voorkomen

Federaal Staatssecretaris Bart Tommelein en Vlaams Viceminister-president Liesbeth Homans hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend tussen de federale SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en Het Vlaamse Facilitair Bedrijf (facilitaire, ICT- en vastgoedgebonden ondersteuning van de Vlaamse overheid). Doelstelling is de gegevensuitwisseling tussen beide partijen te optimaliseren in het kader van de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping in de bouwsector.

De SIOD en het Vlaams Facilitair Bedrijf zullen voortaan samenwerken. Het Facilitair Bedrijf zal maandelijks een overzicht van zijn opdrachten (van minimaal 8.500 euro) bezorgen aan de SIOD. Die zal die informatie opnemen in haar gegevensbanken, en zo nodig gerichte controles uitvoeren.

De SIOD verbindt zich ertoe om Het Facilitair Bedrijf te ondersteunen bij de opsporing van firma’s die de sociale wetgeving niet naleven, uiteraard met respect voor het beroepsgeheim en zonder persoonlijke gegevens door te geven. De SIOD zal Het Facilitair Bedrijf ook minstens één keer per jaar informeren over de fraudemechanismen die het vaakst voorkomen bij bouwactiviteiten, zodat Het Facilitair Bedrijf die informatie kan doorgeven aan haar werfleiders, werftoezichters en beheerders.

Bart Tommelein: “Overheidsinstellingen hebben een voorbeeldfunctie. Via dit protocol willen we sociale fraude bij overheidsopdrachten van de Vlaamse overheid voorkomen.”

Liesbeth Homans: “Deze gegevensuitwisseling is essentieel in de strijd tegen fraude en sociale dumping. We willen in de overheidsopdrachten die het Facilitair Bedrijf uitschrijft  de nadruk leggen op preventie van sociale fraude en de naleving van de arbeids- en socialezekerheidswetgeving. Op die manier willen we het net verder sluiten rond iedereen die dit soort misbruik pleegt.”

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is