Reactie minister Homans op de aankondiging van de intentie tot herstructurering bij het Agentschap Integratie & Inburgering

Door Liesbeth Homans op 2 oktober 2017, over deze onderwerpen: Inburgering en Integratie

Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) staat achter de beslissing van de Raad van Bestuur van het Agentschap Integratie & Inburgering om de intentie tot herstructurering aan te kondigen. Volgens de minister is dit geen verrassing. “We hebben tijdens de asielcrisis extra middelen vrijgemaakt om tijdelijk extra medewerkers aan te trekken om in een extra aanbod te voorzien. In 2016 werd 44% meer dienstverlening gerealiseerd. Er zijn geen wachtlijsten ontstaan”, aldus minister Homans. “We zien nu een forse daling van de asielinstroom, waardoor ook het aantal tijdelijke medewerkers logischerwijs afgebouwd moet worden”.

 

Het Agentschap Integratie & Inburgering moet daarnaast ook verder inzetten op efficiëntiewinsten uit het fusietraject dat in 2015 is opgestart. Het Agentschap is een fusie van maar liefst 20 organisaties. Vlak na de start van de fusie in 2015 werd het Agentschap geconfronteerd met de asielcrisis, en heeft het terecht prioriteit gegeven aan het uitbreiden van de dienstverlening. Vandaag, nu de asielinstroom daalt, moet het Agentschap terug prioriteit geven aan de uitbouw van een sterke en efficiënte organisatie.

 

Er is op het Agentschap nooit bespaard, integendeel. Voor 2018 maakt minister Homans zelfs extra middelen vrij om te investeren in onder andere ICT en huisvesting.

 

Jaar                                       Basistoelage                                 Asielmiddelen

2015                                   35,2 miljoen euro                                     -

2016                                   38,8 miljoen euro                          11,05 miljoen euro

2017                                   40,1 miljoen euro                          11,4 miljoen euro

2018                                   45,6 miljoen euro                           3,2 miljoen euro

 

De keuze om de personeelsafbouw volgens de procedure van herstructurering te doen is evident. Vanaf een bepaald aantal ontslagen, is een onderneming immers verplicht de procedure uit de ‘wet-Renault’ te volgen. Minister Homans heeft alle vertrouwen in de Raad van Bestuur en het management van het Agentschap om in alle transparantie en in goed overleg met de vakorganisaties de afbouw van het personeel te realiseren.

 

 

Persinfo:

Toon De Bock
Woordvoerder van minister Liesbeth Homans
Viceminister-president van de Vlaamse Regering

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen,

Gelijke kansen en Armoedebestrijding

+32 477 63 03 66 – toon.debock [at] vlaanderen.be

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is