Preventie van radicalisering: “Op korte termijn heel wat vooruitgang geboekt”

Door Liesbeth Homans op 9 november 2015, over deze onderwerpen: Inburgering, Lokale overheid, Jeugd, Veiligheid, Politie
Preventie van radicalisering: "Op korte termijn heel wat vooruitgang geboekt"

In het Vlaams Parlement is een eerste tussentijdse stand van zaken opgemaakt van het actieplan voor de preventie van radicalisering van de Vlaamse Regering. “Onze doelstelling is om jongeren die het risico lopen om te radicaliseren, tijdig te detecteren en aan boord te houden van onze samenleving”, zegt minister Liesbeth Homans, die het actieplan coördineert. Binnen haar bevoegdheden Binnenlands Bestuur, met inbegrip van Stedenbeleid, en Inburgering is er op korte termijn alvast heel wat vooruitgang geboekt.

“Zo is er een hele resem aan initiatieven genomen om eerstelijnswerkers te vormen en te ondersteunen”, verklaart Homans. Daarnaast worden de lokale besturen zeer concreet ondersteund, zowel via de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) als met rechtstreekse subsidies. “Binnenkort starten ook verschillende projecten vanuit het middenveld en als minister van Inburgering maak ik ook werk van een specifiek aanbod voor imams.” Daarenboven werd er voor een aantal acties samengewerkt met de moslimgemeenschap zelf. “Zo ondersteunen we de Moslimexecutive bij de oprichting van een infolijn. Stuk voor stuk initiatieven en projecten met een concrete impact op het terrein.”

Gegevensuitwisseling
Volgens minister Homans is de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende instanties heel belangrijk. “Daarom komt er op lokaal niveau ook een nieuwe structuur, de lokale integrale veiligheidscel, waarbinnen de uitwisseling van gegevens tussen politie en hulpverleners soepeler verloopt.” De geactualiseerde federale omzendbrief Foreign Terrorist Fighters biedt daarvoor het kader.

“Ons instrumentarium staat op punt en van zodra wij het signaal krijgen van inlichtingen- en veiligheidsdiensten en Justitie om een bepaalde persoon te begeleiden, gebeurt dat ook. Ook voor wie door Justitie geen voorwaarden krijgt opgelegd, heeft Vlaanderen vandaag een aanbod klaar”, besluit de minister.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is