Overhandiging activiteitenverslag 2021 Rekenhof

Door Liesbeth Homans op 7 juni 2022
Jaarverslag 2021 Rekenhof

Op 7 juni 2022 kreeg parlementsvoorzitter Liesbeth Homans het Activiteitenverslag 2021 van het Rekenhof overhandigd uit de handen van voorzitter Hilde François. In haar dankwoord benadrukte Liesbeth Homans dat het Rekenhof met gepaste trots mag terugkijken op het afgelopen jaar. Het is er immers in geslaagd om in een jaar dat nog altijd getekend werd door corona, ook verder te kijken. De horizontale auditrapporten rond het Relanceplan Vlaamse veerkracht of de audit over de Sustainable Development Goals zijn hier goede voorbeelden van. Liesbeth Homans reageerde ook positief op de aankondiging van het Rekenhof om in de toekomst nog meer beleidsoverschrijdende onderzoeken of horizontale audits over de verschillende bestuursniveaus heen uit te voeren.

Het Rekenhof wordt alom geprezen voor de kwaliteit van zijn rapporten. Dat blijkt ook uit de enquête die het voorbije jaar werd afgenomen onder de Vlaamse parlementsleden. De inhoudelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie van de rapporten scoorden het best.
Aan de kwaliteit van de audits ontleent het Rekenhof zijn gezag. De instelling wordt gerespecteerd omdat ze in alle objectiviteit durft te zeggen waar het op staat. Ook de neutraliteit van de instelling wordt algemeen erkend. Om die reden vervult het Rekenhof een sleutelrol in ons parlementair democratische bestel.

Het activiteitenverslag 2021 kan hier geconsulteerd worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is