Minister Homans ziet in de toename van het aantal vluchtelingen één van de oorzaken van de stijging van de kansarmoede-inde

Door Liesbeth Homans op 12 juni 2018

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) reageert op de stijging van de kansarmoede-index die vandaag door Kind & Gezin werd bekend gemaakt. “Uit deze cijfers blijkt dat de kansarmoede-index 2017 voor het Vlaamse Gewest 13,79% bedraagt. Dat is 0,94 procentpunt hoger dan de kansarmoede-index van 2016”, aldus Liesbeth Homans.

 

De kansarmoede-index van Kind en Gezin gaat over kansarmoede bij kinderen die geboren zijn tussen 2015 en 2017.

 

“Niemand beweert uiteraard dat de stijging van de kansarmoede-index een goede evolutie is, maar sinds 2008 zijn er toch een aantal maatschappelijke trends en externe factoren die een impact hebben op de kansarmoede-index, zoals bijvoorbeeld de economische crisis, de vluchtelingencrisis en de lage arbeidsparticipatie van vrouwen van buitenlandse origine. We doen met de Vlaamse Regering heel wat inspanningen, maar deze inspanningen worden ingehaald door de maatschappelijke omstandigheden. 

 

Uit de cijfers van Kind & Gezin blijkt dat in 2017, 65,1% van de kinderen die opgroeien in kansarmoede een moeder heeft die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had.

We stellen vast dat vele moeders van deze kinderen vluchtelingen zijn uit bijvoorbeeld Syrië en Afghanistan. Sinds 2014 is het aandeel van hun kinderen binnen alle kinderen in kansarmoede gestegen met bijna 38%.

 

Uiteraard gaan we hier ook mee aan de slag. We stellen vast dat de gezinnen waarin kinderen in kansarmoede opgroeien voornamelijk onvoldoende scoren op vlak van arbeid, inkomen en opleiding. Dit zijn belangrijke pijlers van het Vlaamse beleid.

 

De toenmalige Vlaamse Regering heeft in 2008 de ambitie uitgesproken om de kinderarmoede tegen 2020 te halveren. Ik krijg nu herhaaldelijk de vraag of deze ambitie overeind blijft. Geen enkel antwoord op die vraag is goed. Als ik nee zeg, heb ik onvoldoende ambitie, als ik ja zeg, gaat men zeggen dat dit totaal onrealistisch is.

 

Ofwel blijven we de ogen sluiten voor de maatschappelijke realiteit (bijvoorbeeld de impact van de vluchtelingencrisis) zoals sommige partijen doen ofwel durven we bepaalde dingen onder ogen zien en benoemen. We geven de mensen waar ze daadwerkelijk recht op hebben en tegelijkertijd werken we ook aan de zelfredzaamheid van mensen die in armoede leven. En daarom zet deze Vlaamse Regering volop in op taal, opleiding en werk. Want niemand in Vlaanderen verdient het om in armoede te moeten leven”, aldus Liesbeth Homans.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is