Minister Homans zet in op duurzaam beleid

Door Liesbeth Homans op 8 juni 2017, over deze onderwerpen: Bestuurszaken

Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) geeft de opdracht aan het Facilitair Bedrijf om in het kader van de nakende verhuisbewegingen van de Vlaamse ambtenaren binnen de Brusselse Noordwijk een overeenkomst af te sluiten voor het leveren en plaatsen van duurzaam gerenoveerd kantoormeubilair. “We moeten een duurzaam beleid voeren en spaarzaam omgaan met overheidsmiddelen. Deze maatregel levert ons dubbel winst op. Hergebruik van kantoormeubilair is niet alleen beter voor het milieu maar bovendien wordt er ook bespaard op de aankoop van nieuw kantoormeubilair en op de kosten voor de afvoer van het gebruikte meubilair”, aldus minister Homans.

 

In het verleden was het bij de Vlaamse overheid de gewoonte dat bij een verhuis naar een ander kantoorgebouw het gebruikte meubilair werd afgevoerd en dat er nieuw meubilair werd aangekocht voor de nieuwe kantoren. Dit is nu verleden tijd. 

Er werd een overeenkomst afgesloten voor het leveren van gerecycleerd kantoormeubilair. Het gebruikte meubilair zal gerenoveerd en opgeknapt worden, onder andere door het te herstellen, te lakken, aan te passen of te herbekleden.

Het afsluiten van de overeenkomst past binnen het gedachtengoed van de circulaire economie, het systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren: minder grondstoffenverbruik, minder afval en minder CO2-uitstoot.

Uiteraard werkt dit ook kostenbesparend. Een soortgelijk initiatief leverde bij de inrichting van het Vlaams Administratief Centrum in Gent een besparing op van 900.000 euro.

 

Het bestaande meubilair is afkomstig van verschillende kantoorgebouwen van de Vlaamse overheid en zal, na recyclage,  een nieuw leven krijgen bij de inrichting van het nieuwe Herman Teirlinckgebouw en het gerenoveerde Consciencegebouw.

 

“Als minister wil ik mijn voorbeeldrol opnemen door aandacht te hebben voor duurzaamheid en hergebruik te promoten. Deze beslissing is goed voor het milieu én voor de belastingbetaler. Bovendien levert het ook bijkomende werkgelegenheid op, vooral voor laaggeschoold personeel, voor het opknappen van het gebruikte meubilair”, besluit minister Homans.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
4
De gemiddelde score is