Minister Homans weerlegt kritiek op 1 euro-maaltijden

Door Liesbeth Homans op 2 oktober 2017, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) is verbaasd over het voorbarige rapport van het Kinderrechtencommissariaat over de ‘1 euro-maaltijden’. “Ik heb nooit beweerd dat de 1 euro-maaltijden de kinderarmoede uit de wereld zouden helpen, maar het geld is wel beter besteed dan vroeger. Het wordt nu gebruikt om kinderen in armoede een gezonde en evenwichtige maaltijd aan te bieden en hen naar de hulpverlening toe te leiden, terwijl het vroeger bijvoorbeeld werd gebruikt om wetenschappelijk onderzoek te voeren naar armoedebestrijding. Daar is nog geen enkel kind beter van geworden”, aldus Liesbeth Homans.

 

Het is opmerkelijk dat het eerste onderzoek naar de ‘1 euro-maaltijden’ werd uitgevoerd, 9 maanden nadat de projecten werden opgestart terwijl het gaat om experimentele projecten met een looptijd van 3 jaar (tot eind 2018). De projecten zijn nu pas halverwege. Bovendien werden er slechts 16 van de 22 projecten bevraagd en hebben een aantal projecten een moeilijke opstartfase gekend. Om die reden hebben we dan ook een lerend netwerk opgericht dat de projecten helpt om kennis en ervaringen uit te wisselen en om knelpunten te bespreken en oplossingen te zoeken.

“Het is niet correct om nu reeds te concluderen dat de projecten hun doel niet halen. Dit kunnen we pas na afloop van de projecten – eind 2018 – doen. Uiteraard zullen deze projecten niet de armoede oplossen. Dat hebben we nooit gepretendeerd. Er dient echter ook ruimte te zijn om te experimenteren met nieuwe ideeën en maatregelen. Van een instantie als het Kinderrechtencommissariaat zou je verwachten dat ze deze ruimte geven en niet bij het begin van de projecten al concluderen dat ze een maat voor niets zijn. Qua motivatie voor de geëngageerde medewerkers en vrijwilligers kan dit wel tellen”, aldus Liesbeth Homans.

Bovendien zien we ook dat het bereik van deze projecten in 2017 sterk stijgt t.a.v. het voorgaande jaar. Uit de rapportage van de projecten blijkt dat er in 2016, 28.000 gezonde maaltijden werden verstrekt aan kinderen in armoede. In het eerste en het tweede kwartaal van 2017 samen al meer dan 20.000 maaltijden werden verstrekt. Deze positieve cijfers zijn dus blijkbaar niet van tel.

 

Uit de rapportage van de projecten blijken er trouwens wel degelijk positieve signalen die in lijn liggen met de doelstellingen van het project. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de gekoppelde gezinsondersteuning wel laagdrempelig is, dat men mensen kan bereiken die nog niet gekend zijn bij het OCMW én komt er een betere samenwerking tot stand tussen de verscheidene diensten op het terrein.

“Gezonde en betaalbare maaltijden, gekoppeld aan integrale gezinsondersteuning, zijn van vitaal belang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Sommigen kunnen misschien wel lacherig en laatdunkend doen over de “1 euro-maaltijden” maar ik blijf er bij, 48.000 maaltijden sinds begin 2016 is echt niet min. Elk kind dat we op deze manier kunnen bereiken en een gezonde maaltijd kunnen aanbieden, is een kind gewonnen”, besluit minister Homans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is