Minister Homans vernietigt de beslissing over slimme camera en GAS-boetes in Bierbeek

Door Liesbeth Homans op 24 juli 2019, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans heeft de beslissing vernietigd van de gemeente Bierbeek om vanaf 1 september 2019 ter hoogte van de Koning Albertlaan een ANPR-camera te plaatsen. Enkel de inwoners van Bierbeek en de bewoners van enkele omliggende wijken in Leuven en Lubbeek zouden tijdens de spitsuren toegelaten worden tot het traject Panoramalaan - Koning Albertlaan. Al het andere verkeer dat er tijdens de spits passeert, zou worden beboet. “De beslissing van de gemeente Bierbeek gaat in tegen het algemeen belang en dus ben ik genoodzaakt om deze te vernietigen, zegt Liesbeth Homans.

Schending van het algemeen belang

De beslissing van de gemeenteraad van Bierbeek overstijgt het gemeentebelang en gaat in tegen het algemeen belang, namelijk het verzekeren van een vlotte en veilige doortocht van alle verkeer en een goede ontsluiting voor iedereen.

Bovendien heeft de beslissing ook een bovenlokaal effect. “Door het nemen van een eenzijdig besluit met bovenlokale impact zonder een gedragen consensus met de betrokken gemeenten, overschrijdt de gemeente Bierbeek de grenzen van de gemeentelijke autonomie”, aldus Liesbeth Homans.

Daarnaast werd ook het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden. Uit het dossier blijkt immers dat de gemeente Bierbeek onvoldoende overleg heeft gepleegd met de stad Leuven en de gemeente Lubbeek en dat er onvoldoende werd gecommuniceerd over de maatregel en de mogelijke impact ervan.

“Om die redenen heb ik de beslissing van de gemeenteraad van Bierbeek vernietigd en heb ik aan de gouverneur de opdracht gegeven om te bemiddelen in de zaak om zo tot een gedragen oplossing te komen voor de problematiek ter plaatse”, besluit Liesbeth Homans.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is