Minister Homans roept WoninGent op om orde op zaken te stellen

Door Liesbeth Homans op 2 oktober 2018, over deze onderwerpen: Wonen

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) vestigt opnieuw de aandacht op de recordinvesteringen in sociale huisvesting. 

“Sinds 2014 werd er al meer dan 3,86 miljard euro vrijgemaakt voor de bouw en renovatie van sociale woningen, dat is maar liefst 53% meer dan tijdens de vorige legislatuur. Ik verwacht nu dat de sociale huisvestingsmaatschappijen en de lokale besturen die deze aansturen, WoninGent in het bijzonder, ook hun verantwoordelijkheid opnemen. Ik betreur de gratuite uitspraken van de heer Coddens dan ook ten zeerste”, aldus minister Homans.

 

WoninGent

 

De investeringen van de afgelopen jaren in sociale woningbouw liggen dermate hoog dat alle aanvragen die deze legislatuur door de sociale huisvestingsmaatschappijen werden ingediend voor nieuwe projecten, ook effectief werden opgenomen op de planning van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Dus ook alle projecten van WoninGent (nieuwbouw én renovatie) werden gehonoreerd.

 

                                                                                   Totaal budget Gent                                                       Aantal Woningen

SHM                                                         nieuwbouw         renovatie          totaal                             nieuwbouw      renovatie       totaal

A.B.C.                                                        3.946.370        3.946.370                                                      19                                        19

De Gentse Haard                                     21.668.703        2.720.046       24.388.749                            159                   15               174

Merelbeekse Sociale Woningen                                          412.331          412.331                                                          0                   0

Vlaams Woningfonds                                2.073.717                                2.073.717                               11                                         11

Volkshaard                                               50.986.982      77.516.732      128.503.714                           381                1.193          1.574

WoninGent                                              84.584.048       37.945.443      122.529.491                           547                   357             904

totaal                                                      163.259.821     118.594.552     281.854.373                        1.117                1.565           2.682

 

 

Daarnaast blijkt uit het rapport van de visitatieraad (2018), die de prestaties van de sociale huisvestingsmaatschappijen beoordeelt, dat er enkele belangrijke elementen in hun werking voor verbetering vatbaar zijn. De visitatieraad formuleerde onder andere opmerkingen over de woningkwaliteit, het financieel beheer en de gebrekkige recuperatie van huurachterstallen.

De huurachterstallen zijn van 5,81% in 2012 gestegen naar 9,32% in 2016. Dat komt overeen met een bedrag van ruim 3,1 miljoen euro. Daarmee is WoninGent de slechtste leerling van de klas, terwijl men bij Woonhaven, de grootste sociale huisvestingsmaatschappij actief in Vlaanderen, daar sinds 2013 net heel actief op inzet.

 

“Ik heb mijn administratie dan ook de opdracht gegeven om een toezichthouder te sturen naar de volgende vergadering van de Raad van Bestuur van WoninGent. Indien daar onvoldoende antwoord komt op de vraag wat er zal gedaan worden om de inbreuken op de woningkwaliteit aan te pakken, zal ik de Vlaamse woninginspectie de opdracht geven om op te treden”, aldus minister Homans.

 

Het hoge investeringsvolume en de lage huurinkomsten van zwakkere huurders, kunnen er voor zorgen dat de financiële gezondheid van de sociale huisvestingsmaatschappijen  soms onder druk komt te staan.

“Daarom zal ik, net zoals in 2017, ook dit jaar nog een extra subsidie geven aan de sociale huisvestingsmaatschappijen die zeer actief zijn in het bouwen en renoveren van het sociaal woonpatrimonium.  Deze subsidie dient er toe om de financiële haalbaarheid van de investeringen van de sociale huisvestingsmaatschappijen te verbeteren. De subsidie bedroeg vorig jaar 10 miljoen euro, dit jaar gaat het over een bedrag van 15 miljoen euro”, besluit minister Homans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is