Minister Homans pikt het niet dat haar medewerker op een platte politieke manier door het slijk wordt gehaald

Door Liesbeth Homans op 13 juli 2016

Vlaams minister Liesbeth Homans reageert verbolgen op de sfeerschepping van Ingrid Pira (Groen) als zou de nieuwe administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur benoemd zijn omwille van zijn functie op het kabinet van de minister. De nieuwe administrateur-generaal is benoemd omdat hij als beste uit een objectieve selectie kwam.

Ingrid Pira schept doelbewust een negatieve sfeer over deze benoeming. Indien ‘de indruk wordt gewekt dat de overeenstemming met de minister de reden is waarom iemand wordt benoemd’, ontstaat deze indruk enkel en alleen door het gegeven dat Ingrid Pira doelbewust zeer selectief citeert uit het benoemingsdossier.

De nieuwe administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur is benoemd na een lange selectieprocedure die door het Agentschap voor Overheidspersoneel en het selectiekantoor Hudson op objectieve en onafhankelijke wijze werd gevoerd. De functie werd vacant verklaard in februari. Daarna moesten alle kandidaten verschillende stappen doorlopen: een CV-screening, een verkennend gesprek met het selectiekantoor en een assessment door het selectiekantoor om hun leidinggevende en functiespecifieke competenties te beoordelen. Tijdens het verloop van de procedure is de minister noch haar kabinet op geen enkel moment in deze procedure tussengekomen.

De selectieprocedure leverde uiteindelijk vier kandidaten op die allen een interview met de kern van de Vlaamse regering hebben gehad. De kern van de Vlaamse regering heeft daarna unaniem beslist dat de heer Jeroen Windey als beste en meest geschikte kandidaat uit de selectiegesprekken is gekomen.

Ingrid Pira beweert één van de overwegingen in het aanstellingsbesluit ‘nog nooit gezien’ te hebben, dit terwijl het gaat om een standaardpassage die al jarenlang in tal van aanstellingsdossiers wordt gebruikt. Een willekeurige greep uit eerdere dossiers:

Een aanstellingsdossier van 27 november 2015: “Overwegende dat uit het interview met de opdrachtgevers blijkt dat het profiel van de heer x het meest aansluit bij de verwachtingen van de functioneel bevoegde minister”.

Een aanstellingsdossier van 12 november 2015: “Tijdens het interview sluiten de antwoorden van de heer x in het algemeen aan op de verwachtingen van de functioneel bevoegde minister…”.

Een aanstellingsdossier van 26 maart 2010: “De antwoorden van de heer x sluiten in het algemeen meer aan op de verwachtingen van de functioneel bevoegde ministers” en “Overwegende dat uit het interview met de opdrachtgever blijkt dat het profiel van de heer x het meest aansluit bij de verwachtingen van de functioneel bevoegde ministers”.

“Deze manier van werken van Ingrid Pira is onaanvaardbaar en laag bij de grond. Wanneer Ingrid Pira een politiek debat met mij wil voeren en mijn beleid wil aanvallen, is ze altijd welkom in het parlement. Maar er is een groot verschil tussen op een inhoudelijke manier aan politiek doen en het spelen van politieke spelletjes op kap van een medewerker die het Agentschap Binnenlands Bestuur op een zeer goede manier zal leiden. Of moeten kabinetsmedewerkers die ontegensprekelijk als beste uit de selectie komen in de toekomst per definitie uitgesloten worden van een functie bij de Vlaamse overheid?” aldus minister Homans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is