Minister Homans ondersteunt 15 projecten in Vlaanderen en Brussel die zich richten naar zeer kwetsbare gezinnen

Door Liesbeth Homans op 19 december 2017, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) ondersteunt 15 projecten die zich specifiek richten naar kwetsbare gezinnen waarvan de ouders weinig of niet werken. Deze projecten ontvangen elk een subsidie van ongeveer 60.000 euro om ouders op een haalbare en duurzame manier te activeren en aan werk te helpen.

 

“Het is belangrijk om proactief naar deze doelgroep toe te werken. Zo kunnen we onder meer vermijden dat ze in langdurige werkloosheid terechtkomen en kunnen we generatiearmoede doorbreken. Bovendien is het belangrijk dat we hen stimuleren om meer zelfredzaam te worden”, aldus minister Homans. In totaal wordt een subsidie van bijna 900.000 euro toegekend.

 

In september lanceerde minister Homans, zoals opgenomen in het bijgestuurd Vlaams Actieplan Armoedebestrijding,  een oproep naar projecten die gezinnen met een (zeer) lage werkintensiteit, actief opsporen, benaderen en ondersteunen. Hiermee richt ze zich op de meest kwetsbare doelgroep in Vlaanderen op het gebied van armoede. De Vlaamse Armoedemonitor 2017 geeft immers aan dat het risico op armoede het hoogst ligt bij gezinnen waar niet of slechts zeer beperkt wordt gewerkt. De helft van de personen in deze gezinnen loopt een verhoogd risico op armoede.

 

Vandaag werden er 15 projecten weerhouden die elk een subsidie van 60.000 euro ontvangen. In West-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant werden er telkens 3 projecten geselecteerd, in Oost-Vlaanderen 2 en in Brussel 1 (zie bijlage). Bij de toewijzing werd er vooral gekeken naar de mate waarin deze kwetsbare doelgroep actief wordt opgezocht en de wijze waarop men deze gezinnen ondersteunt om hen meer aan het werk te krijgen.

Er werd ook gekeken of voldoende aandacht wordt geschonken aan andere mogelijke problemen waar deze gezinnen soms mee te kampen krijgen (bv. inzake kinderopvang, onderwijs, gezondheid,…) en de manier waarop deze structureel worden aanpakt. Om deze bredere ondersteuning te kunnen bieden, wordt er binnen de verschillende projecten ook samengewerkt met andere initiatieven en organisaties in het brede lokaal netwerk die de doelgroep van gezinnen met kinderen in armoede al bereiken (zoals armoedeverenigingen, werking voor maatschappelijk kwetsbare ouders, kinderen en jongeren, scholen, OCMW’s,…).

 

‘tWerkt’

‘tWerkt’, het nieuwe project van het Sociaal Huis van Kuurne is één van de geselecteerde projecten en kan dus ook rekenen op een subsidie 60 000 euro. Zij zetten in de scholen een maatschappelijk werker in die via allerlei activiteiten, zoals de aanwezigheid op oudercontacten en de organisatie van naschoolse activiteiten, kwetsbare kinderen detecteert en ingang tracht te vinden in het gezin door een vertrouwensband met hen op te bouwen. Vervolgens leidt hij hen toe naar de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis zodat gans het gezin in het activeringsverhaal wordt betrokken. De maatschappelijk werker treedt dus op als brugfiguur tussen de school, de kwetsbare gezinnen en de medewerkers van het Sociaal Huis. De trajectbegeleider van het Sociaal Huis werkt vervolgens een aangepast begeleidings- en activeringstraject uit met als doel hen te helpen om een duurzame tewerkstelling te verwerven. Dit gebeurt onder andere door samen met de VDAB op zoek te gaan naar een gepaste job, intensieve cursussen Nederlands voor anderstaligen te organiseren, sollicitatietrainingen te geven, enz. 

 

Meerwaarde

Binnen de verschillende projecten zien we een divers en uitgebreid aanbod van activerende trajecten en/of opleidingstrajecten. Hierdoor groeien uiteraard de mogelijkheden en de kansen op het vinden van een haalbare en duurzame baan. 

 

“Het activeren van personen creëert een meerwaarde op verschillende levensdomeinen: niet enkel verwerft men een eigen inkomen, het geeft mensen een zinvolle bezigheid, meer zelfvertrouwen en eigenwaarde en het verhoogt de zelfredzaamheid van deze gezinnen. Daarom is en blijft het hebben van een job nog steeds de beste hefboom tegen armoede. Naast het activeringsverhaal, wordt er bovendien ook aandacht besteed aan de ontwikkelingskansen van de kinderen om generatiearmoede te vermijden”, besluit minister Homans.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is