Minister Homans niet onder de indruk van uitlatingen minister Geens

Door Liesbeth Homans op 29 september 2017

Vlaams minister bevoegd voor binnenlands bestuur Liesbeth Homans (N-VA) laat er geen twijfel over bestaan: "zolang er onduidelijkheden zijn over het handhavingsproces van de Vlaamse erkenningscriteria, zal ik geen enkele lokale geloofsgemeenschap erkennen”.

 

Omzendbrief minister Geens slaat enkel op federaal advies

 

Het erkennen van lokale geloofsgemeenschappen is een exclusieve bevoegdheid van Vlaanderen. In de Vlaamse regelgeving is er een duidelijke procedure uitgewerkt die bij de erkenning van een lokale geloofsgemeenschap moet gevolgd worden.

De omzendbrief van minister Geens gaat enkel over de afspraken die worden gemaakt tussen de federale instanties met het oog op het afleveren van het advies van de federale minister van Justitie.

Het advies van de minister van Justitie is maar één aspect in de hele erkenningsprocedure van lokale geloofsgemeenschappen.

“Het is goed dat minister Geens zijn eigen zaken op orde zet, daaruit blijkt eigenlijk ook dat de adviezen die we tot nog toe kregen, weinig om het lijf hadden. Dit doet echter geen afbreuk aan het feit dat er blijvend moet voldaan worden aan de eigen Vlaamse erkenningscriteria”, aldus minister Homans.

 

Onderzoek naar handhavingsproces

 

“In tegenstelling tot wat collega Geens beweert, zijn er wel degelijk nog elementen die moeten uitgeklaard worden vooraleer er lokale geloofsgemeenschappen erkend kunnen worden”, aldus minister Homans.

 

De afgelopen maanden is immers gebleken dat er grote onduidelijkheid bestaat over de interpretatie van bepaalde criteria en over de rol en verantwoordelijkheid van de betrokken instanties. Er is duidelijk gebleken dat er een discrepantie bestaat tussen de informatie die nodig is om de erkenningscriteria voor lokale geloofsgemeenschappen te handhaven en de informatie die door diverse actoren die vandaag bij dat proces betrokken zijn, kan aangeleverd worden.

 

Om die reden heeft minister Homans de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren met als doelstelling na te gaan of de huidige erkenningscriteria nog adequaat zijn, en hoe het proces van handhaving optimaal vormgegeven moet worden om te garanderen dat een lokale geloofsgemeenschap, eens erkend, ook aan deze erkenningscriteria blijft voldoen. Het onderzoek werd intussen gegund. Het zal starten op 1 november 2017 en heeft een looptijd van 12 maanden. 

 

“Het spreekt voor zich dat er intussen geen enkele moskee of andere lokale geloofsgemeenschap erkend zal worden”, besluit minister Homans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is