Minister Homans lanceert praktijkgids over sociaal aankopen

Door Liesbeth Homans op 26 februari 2018, over deze onderwerpen: Sociale Economie

Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans (N-VA) lanceert vandaag een gloednieuwe praktijkgids die de lokale besturen moet ondersteunen en inspireren om een sociaal aankoopbeleid te voeren. “Met deze gids stimuleren we de aanbestedende overheden om onder meer een beroep te doen op sociale economiebedrijven. Dit geeft deze overheidsopdrachten een sterke sociale dimensie”, aldus minister Homans.

 

Het aankopen van werken en diensten door een lokaal bestuur dient in de eerste plaats om de lokale noden in te vullen, zoals de aanleg van straten, het onderhoud van parken of de catering in stedelijke gebouwen. Deze opdrachten kunnen ech­ter een extra dimensie krijgen door beroep te doen op sociale economiebedrijven en zo tewerkstellingskansen te bieden aan personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daartegenover staat dat sociale economiebedrijven ook veel te bieden hebben aan de lokale besturen: ze zijn flexibel, leveren kwaliteit en gemotiveerde werk­nemers en hebben veel expertise.

 

Brug naar de reguliere economie

Een sociaal aankoopbeleid biedt daarnaast ook de opportuniteit om een brug te slaan tussen de lokale sociale economie en de reguliere ondernemingen.

“Door een opdracht te verdelen en toe te wijzen deels aan sociale economiebedrijven en deels aan reguliere ondernemingen, kunnen deze zij aan zij samenwerken. De gedeelde ervaringen en expertise betekenen zowel voor de bedrijven als voor de werknemers een grote meerwaarde. Voor de werknemers van sociale economiebedrijven geeft het bijvoorbeeld extra kansen op doorstroom naar het reguliere arbeidscircuit”, vertelt Liesbeth Homans.

 

Inspirerende voorbeelden

De praktijkgids over aankopen met sociale impact neemt de aankoper door middel van een helder stappenplan mee doorheen de procedure en maakt de aankoper wegwijs in de recente regelgeving. Daarnaast werden er ook een reeks inspirerende cases in de gids opgenomen van lokale besturen in Vlaanderen die reeds succesvolle stappen gezet hebben in de samenwerking met sociale economiebedrijven.

 

“De opstart en voorbereiding van overheidsopdrachten wordt in sommige gevallen als complex ervaren. Hierdoor kunnen aankopers afgeschrikt worden om aan deze taak te beginnen. Vanuit deze motivatie gaf ik de opdracht om deze praktijk­gids uit te werken. Ik ben ervan overtuigd dat de gids heel wat lokale besturen kan inspireren én ondersteunen”, besluit minister Homans.

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is