Minister Homans lanceert gemeente- en stadsmonitor 2017

Door Liesbeth Homans op 19 maart 2018

Vandaag stelt minister van Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid Liesbeth Homans (N-VA) de gemeente- en stadsmonitor 2017 voor. “Voor de 13 centrumsteden is het de zesde keer dat we inzichten bieden in de leefkwaliteit en de duurzame ontwikkeling van de steden. Voor de overige 295 gemeenten in Vlaanderen gaat het om een gloednieuwe omgevingsscanner die de maatschappelijke ontwikkelingen in elke gemeente in beeld brengt”, aldus minister Homans.

 

In 2004 werd de stadsmonitor opgestart om de toestand van de dertien Vlaamse centrumsteden in kaart te brengen. Op initiatief van minister Homans werd dit instrument uitgebreid naar alle steden en gemeenten van Vlaanderen.

 

De nieuwe gemeente- en stadsmonitor brengt in dertien domeinen de maatschappelijke ontwikkelingen in alle Vlaamse steden en gemeenten in beeld, gaande van wonen en woonomgeving, natuur en milieu, cultuur en vrije tijd, armoede, mobiliteit, veiligheid, zorg en gezondheid, onderwijs en de overheid.

Het instrument bevat meer dan 200 indicatoren, waaronder meer dan 80 zogenaamde ‘survey-indicatoren’. Deze laatste zijn afkomstig uit een grootschalige bevraging bij een representatief aantal van de inwoners in elke Vlaamse gemeente of stad.

“Voor het eerst zijn zo betrouwbare uitspraken op het niveau van elk van de gemeenten en steden mogelijk”, aldus minister Homans.

 

Enkele opvallende resultaten

 

Over het algemeen is er een zeer grote tevredenheid over de woning (gemiddeld 88%). Deze tevredenheid is iets lager in de centrumsteden. 7 op 10 inwoners geeft aan fier te zijn op hun stad of gemeente en is tevreden over het aanbod van cultuur (gemiddeld 72%). In grotere steden is er meer aanbod en ligt de tevredenheid daarover nog iets hoger in vergelijking met de rest van Vlaanderen.

 

In de centrumsteden ligt het aantal personen dat het financieel moeilijk heeft en het aantal personen in gezinnen met lage werkintensiteit nog altijd hoger.

 

Gemiddeld is de tevredenheid over het beschikbare openbaar vervoer in de centrumsteden hoger dan in de rest van Vlaanderen. In bijna alle centrumsteden is het gemiddeld aantal verkeersslachtoffers gedaald.

 

In het algemeen daalt het onveiligheidsgevoel en de criminaliteitsgraad in de centrumsteden, hoewel deze cijfers daar nog steeds hoger liggen dan in de rest van Vlaanderen.

 

Digitale ontsluiting

 

Een volledig overzicht van de rapporten op gemeentelijk of stedelijk niveau wordt vandaag gepubliceerd op www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be. Met behulp van een digitale tool kunnen alle gebruikers meteen op eenvoudige manier aan de slag met de resultaten.

 

“Met de gemeente- en stadsmonitor bieden we aan lokale besturen een unieke hefboom om met meer slagkracht en trefzekerheid in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen in elke gemeente. Aan de hand van één muisklik kunnen gemeentebesturen hun resultaten analyseren, vergelijken én van elkaar leren”, besluit minister Homans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is