Minister Homans kent subsidies toe voor innovatieve stadsvernieuwingsprojecten en investeringen sociale infrastructuur

Door Liesbeth Homans op 18 december 2017

Minister Homans kent subsidies toe voor innovatieve stadsvernieuwingsprojecten en investeringen sociale infrastructuur

 

Projectsubsidies stadsvernieuwing

Vlaams minister van Stedenbeleid, Liesbeth Homans (N-VA), ondersteunt vier nieuwe stadsvernieuwingsprojecten. “Steden kunnen projectsubsidies krijgen als ze voldoen aan duidelijke kwaliteitscriteria bij de realisatie van innoverende en multifunctionele stadsvernieuwingsprojecten. De geselecteerde projecten leveren een positieve bijdrage aan de stadsontwikkeling en zorgen voor een ingrijpende en duurzame vernieuwing van de stedelijke ruimte”, aldus minister Homans.

 

Brugge, Deinze, Gent en Oostende ontvangen elk een projectsubsidie na gunstig advies van een onafhankelijke jury van experten. In totaal gaat het over een bedrag van ruim acht miljoen euro.

 

- Brugge, De Stadsrepubliek: € 2.000.000

- Deinze, Stedelijk Wonen aan de Leie II: € 2.320.000

- Gent, En Route – Wijk op straat: € 1.900.000

- Oostende, Stapstenen voor Stene : € 2.000.000

 

“Alle geselecteerde projecten leveren een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in een bepaald stadsdeel, ze verhogen er de algemene leefkwaliteit en hebben een hefboomfunctie voor het betrokken stadsdeel”, besluit minister Homans.

 

Conceptsubsidies stadsvernieuwing

Minister Homans ondersteunt ook drie nieuwe stadsvernieuwingsconcepten. Met stadsvernieuwingsprojecten wil ze de (sociale) aantrekkelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid van onze steden vergroten. “De conceptsubsidies zorgen voor de ontwikkeling van een stevige projectbasis en een innoverende projectvisie voor een stadsvernieuwingsproject. Conceptsubsidiëring verhoogt bovendien de kwaliteit van de geplande projecten en versterkt de bestuurskracht van de steden in de ontwerpfase”, aldus minister Homans.

 

Leuven en Antwerpen ontvangen samen 270.000 euro na een gunstig advies van een experten jury.

 

- Antwerpen, Centraal deel Scheldekaai: € 90.000

- Antwerpen, Herontwikkeling Stuivenbergsite: € 90.000

- Leuven, De Aa: € 90.000

 

“Wat deze stadsprojecten uitzonderlijk maakt, is dat ze een ingrijpende vernieuwing van een stadsdeel beogen. Ze passen in een brede stedelijke visie en vormen een hefboom voor een geïntegreerde stadsontwikkeling”, besluit minister Homans.

 

Thematische stadsvernieuwingsprojecten “groen in de stad”

Dit jaar introduceerde minister Homans een nieuwe stadsvernieuwingssubsidie. Jaarlijks kiest de minister een thema waarrond een oproep wordt gelanceerd. Deze nieuwe subsidiestroom geeft steden de kans om via kleinschalige stadsvernieuwingsprojecten creatief en innovatief in te zetten op stedelijke uitdagingen.  Vandaag werden er voor de eerste keer subsidies toegekend aan vijf Vlaamse steden die vernieuwende projecten opzetten om hun steden te vergroenen.

 

“De creatie van meer ‘groen in de stad’ vormt het thema voor 2017. De nood aan voldoende kwalitatief groen in de Vlaamse steden is immers groot. De oproep moet steden aanzetten om slim en innovatief met het thema aan de slag te gaan”, aldus minister Homans.

 

De selectie van de projecten vond plaats na beoordeling door een jury van experten, op basis van duidelijke kwaliteitscriteria. De geselecteerde steden, Aarschot, Antwerpen, Hasselt, Kortrijk en Sint-Niklaas ontvangen samen 1.200.000 euro.

 

- Antwerpen, ‘Groengevel bibliotheek Permeke’: € 210.000

- Aarschot, ‘herwaardering stadsvesten De Torens’: € 220.000

- Hasselt, ‘creatief met containers’: € 225.000

- Kortrijk, ‘Site Demeestere’: € 245.000

- Sint-Niklaas, ‘Groene lob Baenslandswijk’: € 300.000

 

“De vijf geselecteerde steden brengen elk, op een eigen, innovatieve wijze meer groen in hun stad en zijn zo pioniers voor andere Vlaamse steden”, besluit minister Homans. 

 

 

Investeringen in sociale infrastructuur

Als Vlaams minister van Stedenbeleid en Armoedebestrijding ondersteunt minister Homans tenslotte ook nog, in het kader van een oproep naar investeringen in sociale infrastructuur, vijf Vlaamse steden met een subsidie voor infrastructuurprojecten. “Deze investeringen moeten bijdragen aan het terugdringen van armoede in de stad en het verhogen van de zelfredzaamheid van mensen in armoede”, aldus minister Homans.

 

Minister Homans wil steden ondersteunen in het investeren in sociale infrastructuur. Met het stimuleren van deze investeringen wil ze een duurzaam hefboomeffect genereren voor mensen in armoede.

 

De selectie van de projecten vond plaats na beoordeling door een onafhankelijke jury op basis van inhoudelijke en evaluatieve criteria. De geselecteerde steden Aalst, Antwerpen, Brugge, Kortrijk en Leuven ontvangen samen 3.033.000 euro.

 

- Aalst, ‘De Gendarmerie: Broedplaats voor talent’: € 725.000

- Antwerpen, ‘Huis Archimedes: Jongerenwerking OCMW’: € 725.000

- Brugge, ‘Rond den Heerd Sint-Pieters Brugge’: € 452.400

- Kortrijk, ‘VORK: project opleiding en activering’: € 725.000

- Leuven, ‘Doorgangswoningen De Kade’: € 405.600

 

“De vijf geselecteerde steden realiseren op unieke wijze sociale infrastructuur die tegemoet komt aan de specifieke uitdagingen en noden waarmee ze te maken krijgen en zijn zo een voorbeeld voor andere Vlaamse steden”, besluit minister Homans. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is