Minister Homans investeert extra middelen in sociale economie

Door Liesbeth Homans op 6 juli 2017, over deze onderwerpen: Sociale Economie

Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans (N-VA) investeert 2,5 miljoen euro in verschillende innovatieve projecten binnen de sociale economie.

“Met deze investering worden 200 bijkomende arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen die moeilijk hun weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt”, aldus minister Homans.

 

Een deel van deze middelen werd toegekend aan Antwerpen en Gent, gezien de specifieke maatschappelijke problemen die zich stellen in een grootstedelijke context, zoals een hogere werkloosheid en tal van leefbaarheidsproblemen.

 

Antwerpen

In Antwerpen wordt het project rond het inzetten van conciërges, buurtonderhoudswerkers en wijktoezichters in sociale wooncomplexen uitgebreid. Binnen dit project willen Woonhaven Antwerpen en Manus, een maatwerkbedrijf, de huidige samenwerking uitbreiden met taken die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid en woonkwaliteit, het stimuleren van de bewonerstevredenheid en het bevorderen van de sociale cohesie in de sociale wooncomplexen.

 

“De vacatures voor deze jobs worden ook bekend gemaakt aan werkloze sociale huurders van de sociale wooncomplexen. Dit vergroot de kans dat ze gaan solliciteren en ook aangenomen worden voor deze functies. Dit project biedt een meerwaarde, zowel op vlak van wonen als op vlak van sociale economie, twee beleidsdomeinen waar ik ook voor bevoegd ben”, aldus minister Homans.

 

Gent

De Stad Gent diende een meervoudig projectvoorstel in. De projecten spelen in op de groeiende grootstedelijke uitdagingen op het vlak van sociale restaurants (“IKook”), de herverdeling van voedseloverschotten (“Foodsavers”), de creatie van bijkomend aanbod voor duurzame mobiliteit (“Max Mobiel of de fietsambassade”), de netheid van het openbaar domein en de versterking van buurtbeheer op het publieke domein of in publieke infrastructuur (“Dienstenbedrijf Sociale Economie van de stad Gent”).

 

2de oproep

Momenteel loopt er ook nog een 2de oproep, waarbij nog eens 170 bijkomende werkervaringsplekken zullen verdeeld worden over de bestaande lokale diensteneconomie initiatieven in Vlaanderen.

 

“Binnen al deze projecten worden de doelgroepwerknemers intensief begeleid en sluiten de activiteiten die ze uitvoeren nauw aan bij de competenties die nodig zijn op de reguliere arbeidsmarkt. Op die manier zorgen we er voor dat deze werknemers sneller kunnen doorstromen naar een duurzame tewerkstelling in het normale arbeidscircuit”, besluit minister Homans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is