Minister Homans brengt bezoek aan de 100.000ste ontleenster van een sociale lening door Vlaams Woningfonds

Door Liesbeth Homans op 9 juli 2018, over deze onderwerpen: Wonen

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) bracht vandaag een bezoek aan de 100.000ste ontleenster van een sociale lening door het Vlaams Woningfonds. “Een sociale lening is een instrument dat mensen, die niet over voldoende financiële middelen beschikken, toch in staat stelt om een eigendom te verwerven”, aldus minister Homans.

 

 

 

Inzetten op eigendomsverwerving

 

Wie een woning wil kopen in Vlaanderen, kan hiervoor een beroep doen op een sociale lening. Met deze maatregel wil de Vlaamse regering personen met een beperkt inkomen of onvoldoende eigen middelen, toch de mogelijkheid bieden om een eigen woning aan te kopen.

 

“Het hebben van een eigen woning heeft vele voordelen. Het biedt woonzekerheid en het levert ook een appeltje voor de dorst op. Bovendien vertonen heel wat huiseigenaars een grotere betrokkenheid bij de buurt en wijk waar ze wonen. Door het feit dat mensen een eigen woning verwerven, wordt ook de private huurmarkt ontlast”, aldus minister Homans.

 

Een sociale lening kan aangevraagd worden bij zowel het Vlaams Woningfonds als bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Naast de lage rente is het belangrijkste voordeel van deze leningen, dat men tot 100% van de waarde van de woning kan lenen, daar waar dit bij de reguliere banken beperkt wordt tot ongeveer 80%. Indien banken toch een hoger bedrag ontlenen, kunnen ze strengere voorwaarden opleggen, zoals een hogere rentevoet.

 

“Voor veel mensen is het dus een zeer belangrijk instrument om een eigen woning te kunnen verwerven. Omdat in de praktijk blijkt dat heel wat mensen het moeilijk hebben om de notariskosten te betalen met eigen middelen, zal ik een aanpassing aan de regelgeving voorstellen, zodat het in de toekomst ook mogelijk wordt om deze via de sociale lening bij te lenen”, aldus minister Homans.

 

 

Budget

 

De afgelopen 4 jaar steeg het budget voor sociale leningen met meer dan 225 miljoen euro. Ook in 2019 wordt het budget opnieuw verhoogd. 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
VMSW 349.315.200 453.490.172 461.980.697 470.798.957 479.957.602
VWF 368.501.000 472.501.000 472.501.000 472.501.000 472.501.000
Totaal 717.816.200 925.991.172 934.481.697 943.299.957 952.458.602

 

 

100.000ste sociale lening

 

Het Vlaams Woningfonds nam de 100.000ste sociale lening in beheer. Deze lening werd toegekend aan een alleenstaande mama uit Antwerpen. Zij werd vandaag voor deze gelegenheid in de bloemetjes gezet door Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans.

 

“Dankzij de sociale lening van het Vlaams Woningfonds, kon dit gezin hun droomhuis kopen en renoveren en er hun thuis van maken. Ik blijf er, samen met het Vlaams Woningfonds en de VMSW, alles aan doen opdat nog velen het voorbeeld van dit gezin zouden kunnen volgen”, besluit minister Homans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is