Minister Homans blijft investeren in sociale infrastructuur

Door Liesbeth Homans op 25 mei 2019, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding

Vlaams minister van Stedenbeleid en Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) maakt voor het derde jaar op rij middelen vrij voor projecten die investeren in sociale infrastructuur. In het kader van een oproep naar investeringen in sociale infrastructuur werden vandaag 6 projecten geselecteerd die voor een totaalbedrag van 6 miljoen euro ondersteund worden. Minister Homans: “Deze projecten dragen actief bij aan het terugdringen van armoede in de stad en zetten tegelijkertijd ook in op het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen in armoede. Daarnaast zorgen deze projecten ook voor een opwaardering van de buurt en versterken ze de sociale cohesie.”

Sinds 2017 ondersteunt minister Homans steden in het investeren in sociale infrastructuur. In het kader van stedenbeleid stimuleert de minister investeringen die een duurzaam hefboomeffect genereren in de aanpak van een belangrijke stedelijke problematiek en het opwaarderen van een stadsdeel. In het kader van armoedebestrijding moeten de projecten inzetten op het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen in (kans)armoede en het doorbreken van intergenerationele armoede zodat opwaartse sociale mobiliteit mogelijk wordt.

De selectie van de projecten vond plaats na beoordeling door een onafhankelijke jury op basis van inhoudelijke en evaluatieve criteria. De geselecteerde projecten ontvangen samen 6 miljoen euro.

De winnende projecten zijn:

Antwerpen – Opvangcentrum Payoke Schipperskwartier (1.335.460 euro)
Hasselt – nieuwe locatie voor Café anoniem (1.400.000 euro)
Aalst – De Gendarmerie. Broedplaats voor talent (900.000 euro)
Brugge – De Pastorie, Eco-Sociaal Deelhuis (666.000 euro)
Leuven – Pand 57 Ridderbuurt (850.000 euro)
Mechelen – Sociale site BS (848.540 euro)

Stad Antwerpen – Opvangcentrum Payoke Schipperskwartier (1.335.460 euro)

Met dit project wil de stad Antwerpen, samen met Payoke vzw en de Vlaamse Overheid, in het hart van het Schipperskwartier, een baken uitzetten voor slachtoffers van mensenhandel en tienerpooiers. Door de infrastructuur waarin nu gewerkt wordt op te waarderen, wordt een kwalitatief en functioneel sociaal en administratief opvang- en begeleidingscentrum uitgebouwd dat ook dienst doet als kennis- en expertisecentrum voor de stad en haar ruime omgeving. De doelstelling is tweeledig: enerzijds de zelfredzaamheid verhogen en anderzijds impulsen geven aan moeilijke en achtergestelde stedelijke wijken.

Stad Hasselt - nieuwe locatie voor Café anoniem (1.400.000 euro)

Doelstelling van dit project is de realisatie van een nieuwe locatie voor de dak- en thuislozenwerking in Hasselt. De nieuwe locatie creëert meer ruimte om op een efficiëntere en conflictvrije wijze te voorzien in de basisbehoeften van kansarmen. Er worden ook nieuwe activiteiten en ondersteuning opgezet om bezoekers te stimuleren in hun zelfredzaamheid. Verder zal er een nachtopvang opgezet worden voor een groep van dak- en thuislozen die op andere locaties niet welkom zijn. Deze nachtopvang wordt gekoppeld aan een uitgebreide geïntegreerde dienstverlening. Het project ligt in de buurt van het station en is mooi ingebed in de stad.

Stad Aalst - De Gendarmerie. Broedplaats voor talent (900.000 euro)

Het project De Gendarmerie. Broedplaats voor talent wil verder inzetten op de talentontwikkeling van alle Aalstenaars met een specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Via sociale activering en het bestrijden van kinderarmoede zal het project zich verder concentreren op de preventie van armoede bij gezinnen met jonge kinderen en de zelfredzaamheid van kansarme mensen. De stad Aalst ontving ook in 2017 een ondersteuning van 725.000 euro in het kader van deze subsidieoproep. Er is ondertussen een goede werking aanwezig. Door extra ruimtes uit te bouwen voor huiswerkbegeleiding en vrijetijdsactiviteiten en door een groene ontmoetingsplaats te creëren in een dichtgebouwd stadsdeel zullen mensen uit hun sociaal isolement gehaald worden.

Stad Brugge – De Pastorie, Eco-Sociaal Deelhuis (666.000 euro)

De oude pastorie van Sint-Pieters zal omgevormd worden tot ‘Eco-Sociaal Deelhuis Sint-Pieters Deelt’. Het bestaande samenwerkingsverband ‘Sint-Pieters Deelt’ rond deeleconomie voor de meest kwetsbaren krijgt zo een stevige verankering in het centrum van de deelgemeente. Dit project zet in op kansarmoede en duurzaamheid. Het is participatief opgezet en zal een breed aanbod aan activiteiten bieden. Het project is een mooie synthese van stedelijke ambitie en kansarmoedebestrijding. Het is bovendien kernversterkend door de locatie. Het hergebruik van het bestaande erfgoed biedt een grote meerwaarde.

Stad Leuven – Pand 57 Ridderbuurt (850.000 euro)

Pand 57 wordt het nieuwe hart van de Ridderbuurt. Pand 57 zal een ankerplaats worden voor alle buurtbewoners, met primaire aandacht voor mensen in armoede en in sociaal kwetsbare situaties. Het gebouw is gelegen in een kansarme buurt. Vzw ’t Lampeke is trekker in dit verhaal. Dit is een stevige organisatie met een zeer ruime werking. Het bevorderen van zelfredzaamheid bij mensen in armoede is hun core business. De vzw is gericht op gezinnen waardoor zij vrijwel iedereen kunnen bereiken. Het gebouw zal bovendien ook een meerwaarde creëren voor de gebouwen errond.

Stad Mechelen - Sociale site BS (848.540 euro)

De BS-site wordt ontwikkeld tot een plek voor sociaal ondernemerschap, voor actoren die zich engageren in arbeid op maat voor maatschappelijk kwetsbare Mechelaars. In de eerste fase van de renovatie wordt gefocust op het herhuisvesten van de ateliers arbeidszorg en de polyvalente ploeg en het openstellen van de site voor andere sociale actoren. De verdere uitbouw van activiteiten zal maximaal gekoppeld worden aan de noden van de buurt.

 

Sinds 2017 kent Vlaams minister van Stedenbeleid en Armoedebestrijding Liesbeth Homans projectsubsidies toe voor investeringen in sociale infrastructuur. In 2017 werden 5 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van 3.033.000 euro. In 2018 werden 7 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van 7 miljoen euro.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is