Minister Homans beloont Slimme Steden

Door Liesbeth Homans op 7 mei 2019, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur
Slim in de stad 2018

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans beloonde op 7 mei 2019 de steden Gent, Roeselare en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel) met een subsidie van 145.000 euro. De steden ontvangen de ondersteuning in het kader van ‘Slim in de Stad 2018’ en krijgen hiermee de mogelijkheid om een innovatief Smart City-project uit te voeren. Liesbeth Homans: “Met ‘Slim in de Stad’ willen we onze Vlaamse steden uitdagen om vernieuwende oplossingen voor stedelijke problematieken te bedenken. Nadenken over hoe technologie kan bijdragen aan duurzame en leefbare steden staat hierbij centraal.”

Minister Homans maakt in totaal 435.000 euro vrij in het kader van de projectoproep ‘Slim in de stad 2018’. Na advies van een onafhankelijke jury, samengesteld uit experten en stedelijke afgevaardigden, wordt de subsidie toegekend aan drie projecten die elk 145.000 euro ontvangen. De laureaten zijn ‘Hier-OS’ van de stad Gent, ‘Verkeersveiligheid met machine learning’ van de stad Roeselare en ‘Mobile Digital Lab’ van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel).

Technologie als hefboom voor sterke steden

Met verschillende instrumenten ondersteunt Liesbeth Homans de Vlaamse steden in hun evolutie naar Slimme Steden. “Belangrijk is telkens dat technologie niet als doel op zich beschouwd wordt, maar als hefboom om complexe stedelijke vraagstukken aan te pakken. Deze filosofie wordt dan ook knap toegepast in de drie projecten die vandaag ondersteuning krijgen. Zo wil ik vanuit Vlaanderen bijdragen aan het verder versterken en innoveren van onze Vlaamse steden”, aldus de minister.

De geselecteerde projecten hebben een diverse inhoudelijke insteek. Roeselare wil de verkeersveiligheid in de stad verhogen d.m.v. gemonteerde camera’s op rondrijdende wagens die verbonden zijn aan machine learning. Gent beoogt op een innovatieve manier technologie in te zetten om de sociale netwerken van ouderen te verstevigen. Het project van de VGC heeft dan weer als  doelstelling om technologie beter te integreren in het onderwijs. Daarbij streeft de VGC digitale geletterdheid na bij de leerlingen met het oog op hun ontwikkeling tot toekomstige burgers en werknemers.

Trotse terugblik op het beleid rond Slimme Steden

Met het einde van de bestuursperiode in zicht, blikt Liesbeth Homans tevreden terug op haar beleid inzake Slimme Steden: “De ‘Slim in de stad’-aanpak zag in 2015 het levenslicht in de zoektocht naar het meest innovatieve en creatieve concept over de stad van de toekomst. Jaar na jaar zagen we de innovatiecapaciteit van de steden toenemen, wat zich ook vertaalde in steeds knappere en meer vooruitstrevende projecten.”

Een greep uit de gefinancierde projecten leert dat over gans Vlaanderen vooruitgang werd geboekt. Bekende laureaten zijn bv. het project uit Antwerpen rond Blockchain ‘De overheid in of aan de ketting’ en het project van Kortrijk rond ‘Slim parkeren’.

Liesbeth Homans onderstreept ten slotte dat ‘Slim in de Stad’ slechts een deelaspect is van een breder beleid rond Slimme Steden: “Ik maakte deze legislatuur ook 1 miljoen euro vrij voor het ‘Smart Flanders-programma’. De gerenommeerde onderzoeksinstelling imec kreeg hier de opdracht om de Vlaamse steden samen te brengen en actief bij te staan rond het Smart City-beleid. Zo heb ik ook ingezet op samenwerking tussen de verschillende steden. Slimme steden proberen namelijk niet telkens individueel het warm water uit te vinden. De echte intelligente stad werkt samen met haar partners om te komen tot creatieve antwoorden op klassieke vraagstukken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is