Loketretributie: Juridische werkelijkheid verandert niets aan de feitelijke werkelijkheid

Door Liesbeth Homans op 29 maart 2013, over deze onderwerpen: Inburgering

Antwerps schepen voor Loketten Liesbeth Homans betreurt dat de stad Antwerpen geen passend antwoord kan bieden op de enorme administratieve meerkost voor het inschrijven van 11 000 nieuwkomers per jaar nu gouverneur Cathy Berx een besliste dat Antwerpen niet op eigen houtje die loketretributie kan invoeren.

Schepen Liesbeth Homans: "Ik heb geprobeerd om een eerlijke verdeling in te voeren,  met die reële dossierkost als enig criterium. De maatregel maakt geen onderscheid tussen nationaliteiten en discrimineert niet.”
Met de schorsing van de Antwerpse loketretributie is een oplossing voor de administratiekosten voor de inschrijving van nieuwkomers weer even veraf als aan het begin van deze legislatuur. Schepen Liesbeth Homans: "Ik ga de Antwerpenaar niet vragen om meer belastingen te betalen om de dossierkosten te compenseren. Dat is voor mij geen optie. En dus kan ik niet anders dan een stap achteruit zetten in de dienstverlening voor nieuwkomers in Antwerpen. "

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is